Produktionsprocess & Logistik

Illustration av den planerade logistiken vid sandupptagningen Illustration av den planerade logistiken vid sandupptagningen

Vid de planerade anläggningarna för sandupptag kommer sanden, efter att den tagits upp ur floden med grävskopa eller hjullastare, lastas på ett transportband för att sedan samlas in vid en lagringsplats vid flodmynningen (500-1 000 meter). Efter processbehandling/siktning och lagring transporteras sanden vidare, via ett ca 100-200 meter långt transportband för att reducera kostnaderna, till de oceangående moderfartygen. Storleken på dessa s.k. Panamaxfartyg är ca 50 000 ton och med en lastningskapacitet 8 000 -15 000 ton per dygn. Farleder och vattendjup för dessa fartyg är viktiga frågor för en effektiv logistikhantering. Initialt sker lastningen dock med pråmar. Utlastningen påverkas av väder och vind inklusive monsunperioder. Helst ska utlastning kunna ske under hela året, eller näst intill.