Produktionsanläggningar

Nuvarande produktionsanläggning i Aparri

Aparri, beläget i norra Luzon i Cagayanprovinsen i Filippinerna, är Bolagets testanläggning som utvecklat Bolagets processkunskap. Anläggningen används för marknadsföring samt provleveranser och är också väl lokaliserad för marknader norrut, såsom Taiwan, Hongkong och södra Kina. Även Sydkorea och Japan är intressanta marknader för export från Aparri.

I Aparri finns mycket av Bolagets produktions- och logistikkunskaper/-erfarenheter. Alla erforderliga tillstånd finns för produktion och leveranser. Periodvis har Bolaget här också utvunnit magnetit. De låga priserna har emellertid dämpat denna aktivitet. Bolaget tillverkar och försäljer Hexapods (byggmaterial) i Aparri som används som flodförstärkning; framförallt lokalt. 

Tillkommande produktionsplatser

Bolaget planerar att utöka antalet produktionsanläggningar. För export till exempelvis Singapore och Indonesien är produktionsplatser i södra/mellersta Filippinerna att föredra. För export till Taiwan, södra Kina inklusive Hong Kong och längre norrut Sydkorea är produktionsplatser i norra Filippinerna inklusive Aparri aktuella.

Under första halvåret 2017 analyserade Bolaget nya platser för verksamheten där krav såsom frågor kring produktkvalitet och logistik tagits i beaktan. Initialt utvärderades ett tjugotal anläggningar, varav en handfull har valts ut för närmare analys. Fokus har således varit att finna lämpliga floder i norra, respektive södra delen av Filippinerna. I norr är Bacarri en ny potentiell produktionsplats i nordvästra Luzon. I södra Filippinerna är Davao (Mindanao) med ett flertal floder en ny potentiell produktionsplats. Bolaget har tecknat avtal om att etablera en ny produktionsplats i Antique beläget i sydvästra Filippinerna.
Bolaget planerar nu att utöka antalet produktionsanläggningar. För export till exempelvis Indonesien och Singapore är produktionsplatser i södra/mellersta Filippinerna att föredra och för export till Taiwan, södra Kina inklusive Hong Kong och längre norrut till Sydkorea är produktionsplatser i norra Filippinerna inklusive Aparri aktuella.

I Antique, en provins i sydvästra Filippinerna, har Delta Environmental Projects förhandlat och undertecknat ett sk  ”Operating Agreement” med ägarfamiljen Fernando M. Maquirang. Det är ett operatörsavtal beträffande produktion, som bygger på ägarens tillstånd. Bolaget betalar en royalty till ägaren, som innehar alla nödvändiga tillstånd. Avtalet i Antique är viktigt för att relativt snabbt kunna leverera till Gallant Venture Ltd. Bolaget avser investera för att påbörja verksamheten i Antique.