Marknadsöversikt

Landfyllnad

Landfyllnad är en verksamhet som utförs för att skapa nya landområden, t.ex. i närheten av betydande städer och flygplatser. Världens befolkning ökar i en snabb takt och i några av Asiens största länder håller landytan för infrastruktur i närheten av tätbebyggda områden att ta slut. Med ökad globalisering och ekonomisk tillväxt är många länder verksamma med utbyggnad/utfyllnad av landområden. I Sydostasien finns ett stort fokus på att skapa nya landområden. 
Cirka 40 miljarder ton sand och grus utvinns årligen till byggnadsindustrin och landfyllnadsprojekt. För att fylla en kvadratkilometer landyta krävs det 37,5 miljoner kubikmeter sand.

Marknadsdrivare

Befolkning 
Ökande befolkning medför ett ökat behov av infrastruktur som exempelvis nya flygplatser, hamnar och nya rekreationsområden. 

Prissättning 
På grund av ökande befolkning och konkurrens länder emellan ökar priset på landområden i regionens länder. Utbyggnad av landområden är mindre kostsamt jämfört med att köpa mark. Med modern utrustning och logistik kan utbyggnad av landområden ske till marknadsmässiga priser. 

Framsteg inom sjö- och lufttransport 
Hamnar spelar en viktig roll för industrialisering. Sjötransport är den mest ekonomiskt fördelaktiga och miljövänliga typen av transport. T.ex. har det skett stora skillnader i storlek och kapacitet för containers, vilket påverkar storleken på hamnar och dess utformning. Flera länder expanderar sina hamnar för att möta den snabba utvecklingen av shippingteknologin. 

Miljömässiga hot
Landfyllnad påverkar naturens ekosystem. Effekterna av landfyllnad kan påverka den naturliga omvandlingen av kustlinjer och kustnära biologiska resurser som fiske, sediment, mangrove och rev. En naturlig omvandling av en kustlinje är viktigt för en hållbar livsmiljö och som skydd mot naturkatastrofer. 

Politiska frågor
På grund av geopolitiska frågor och tvister gällande internationella havsgränser har många länder infört förbud mot sand export exempelvis Malaysia år 1997, Indonesien år 2007, Kambodja och Vietnam år 2009. Det innebär att efterfrågan på sand från länder utan exportförbud såsom Filippinerna ökar. Restriktioner mot sandexport kan resultera i en potentiell ökad efterfrågan med prisökning för sand. Vidare har till exempel staten Singapore infört ett system för statliga projekt, där så kallad kvota finns för att säkerställa att inte all sand kommer från Singapores närområde. I vissa fall ska upp till 40 % komma från Filippinerna eller länder/områden med samma avstånd från Singapore. Detta är ett exempel på påtryckning som det internationella samfundet utövar för att undvika rovdrift på närbelägna naturresursområden. 

Fyllnadssand
Fyllnadssand

Konkurrenter

Det finns få konkurrenter i Filippinerna med liknande profil som Delta Environmental Projects. Ett närliggande exempel är Omnico i Ilocos Norte; nordvästra Luzon. Bolagets erfarenhet från andra konkurrenter på Filippinerna är att de är relativt kortfristiga och ibland bara verksamma några år. Huvuddelen av produktion och försäljning av sand och grus avser lokala marknader. 

I Sydostasienregionen finns konkurrenter framför allt i Kambodja och Myanmar. 

Det är inte omöjligt att Delta Environmental Projects’ affärsmöjligheter kan attrahera nya aktörer. Emellertid är det bortsett från produktkvalitet relativt svårt att hantera hela kedjan av viktiga faktorer, som logistik och tillståndsprocess, vilket är nödvändigt för en lönsam verksamhet. Delta Environmental Projects’ goda förbindelser med filippinska myndigheter är till exempel av stor vikt.