Kunder

Delta Environmental Projects har under våren/sommaren 2017 haft intensiva kundkontakter. Bland annat har potentiella kunder från Sydkorea under sommaren besökt Aparri för att säkerställa produktkvalitet och logistikfrågor. I de fall kundkraven uppfylls, vilket undersöks för närvarande, ligger volymerna på cirka 100 000 ton per månad. Aparri, som ligger i norra Filippinerna är väl placerad som produktionsanläggning för den Sydkoeranska marknaden.
Likaså har intensiva förhandlingar under sommaren 2017 pågått med en stor kund i Indonesien, Gallant Venture Ltd. Gallant Venture Ltd, är noterat på Singapore-börsen med ett börsvärde på runt 4 miljarder SEK och har tecknat en ”Intresseanmälan om förvärv av sand från Filippinerna” av Delta Environmental Projects för en första order på 360 000 MT (ton). Gallant Venture Ltd ingår i Salimgruppen (ett stort privatägt industriellt och finansiellt konglomerat i Indonesien) som arbetar med infrastrukturprojekt, i bland annat Indonesien.
Bolagets agent Peninsula Reach har även kontakt med andra intresserade kunder bland annat i södra Kina/Hong Kong. Bolagets samarbete med Peninsula Reach utvecklas väl.
Det är brist på sand för fyllnadsmaterial/byggmaterialprodukter på den indiska halvön och Delta Environmental Projects har goda marknadskontakter i Indien. Detta gäller framför allt högvärdiga byggmaterialprodukter. 

Salimgruppen

Salimgruppen är Indonesiens största privatägda konglomerat med ett flertal listade bolag. Detta inkluderar Indofood Sukses Makmu, som är världens största producent av instant noodles och Bogasari, en stor mjölproducent. Salimgruppen grundades 1972.
Salimgruppen äger stora palmoljeplanteringar och skogsrättigheter. Gruppen är också engagerad i fastighetsutveckling och inom fritidsbranschen sedan många år tillbaka. I gruppen ingår hotell och turism och kommersiella fastigheter etc.
Gruppen är också engagerad i infrastrukturprojekt för hotell och rekreationsanläggningar.

Agenter / Samarbetspartners

Peninsula Reach

Peninsula Reach representerar nu Delta Environmental Projects i flera viktiga länder i Sydostasien. Peninsula Reach har sitt ursprung i finansverksamhet; med bland annat Mergers & Acqusitions och investeringar (noterat/onoterat). Peninsula Reach är verksamt inom olika branscher och sektorer såsom olja & gas och andra råvaror, detaljhandel, hotell, tillverkning och tech-industrin. Pensinsula Reach har varit aktivt i Indonesien i drygt tio år.
Peninsula Reach har även kontakter i södra Kina/Hong Kong och flera av dessa är intresserade av Delta Environmental Projects’ produkter.
Peninsula Reach är en finansiell rådgivare inom M&A med verksamhet i Singapore, Hong Kong och Jakarta. De har goda relationer med flera av Kinas större statligt ägda företag. Peninsula Reach har även etablerat företag och investerare till/från ett flertal länder; även i Europa och USA.