Processanläggningen vid Cagayanfloden

Delta Minerals har avtalat med guvernören i Cagayanprovinsen om rättigheter till undersökningar och utvinning av sand och mineraler i Cagayanfloden.

Avtalet ger rätt att undersöka Cagayanfloden från Magapit och uppströms; vidare också för floderna Santa Ana, Abolog, Pamplona, Claveria och övriga tillflöden. Bolaget har påbörjat undersökningar i lämpliga områden. Cagayanfloden är den största floden i Filippinerna; belägen i norra Luzon. Den har ett upptagningsområde av 27.281, km² och en längd av 520 kilometer, och rinner i nordlig riktning från sitt tillflöde i Nueva Vizcaya till mynningen i Babuyankanalen i Aparri, Cagayan.

Cagayanfloden har under åren ackumulerat sand och sediment som har minskat flodens transportkapacitet. Även om Cagayan inte är särskilt tyfondrabbat, så blir provinsen ofta översvämmad när kraftiga regn inträffar i närliggande uppströmsområden. Områdena som ofta översvämmas i Cagayanfloden och dess bifloder är uppskattningsvis 186 000 hektar och 52 byar. I provinsen drabbas särskilt byar med marker för jordbruksproduktion. Detta har lett till en ohållbar situation med ofta förekommande översvämningar med förluster av människoliv, djur och grödor.

Delta Minerals tecknade inledningsvis ett avtal med Nova International, som är ett koreanskt företag, för att verka som operatörer för Novas produktionsanläggning vid Cagayanfloden. Genom detta avtal har Delta Minerals kunnat utveckla en pilotproduktion.

En optimal process för utvinningen av mineraler ur sanden har att utvecklats på denna produktionsanläggning; Delta Process. Samma processtandard kommer att användas som standard på Delta Minerals ´ framtida produktionsanläggningar.

Genom pilotproduktionen kan bolaget finjustera produktionsanläggningen och samtidigt leverera slutprodukterna enligt specifikation samt magnetit av hög kvalitet. 

Mineraltillgångar Cagayan

Plant Aparri
Plant Aparri Separatorer