Kontakt

Adress

Delta Minerals
Postadress: Box 26, 182 11 Danderyd
Besöksadress: Berga backe 2, Danderyd
E-post: info@deltaminerals.se
Org nr: 556935-5711

Kontaktpersoner

Håkan Gustafsson, Styrelseordförande
Mobil: 070-268 00 35
E-post: hakan.gustafsson@deltaminerals.se

Christian Bönnelyche, tf VD
Mobil: 0768-66 31 61
E-post: christian.bonnelyche@deltaminerals.se