Teckningsemission med stöd av TO 2, teckningstid 2 maj-28 sept

Delta Environmental Projects AB är ett bolag vars aktier handlas på Mangoldlistan. Det är ett publikt svenskt aktiebolag som är moderbolag i en koncern med rättigheter att genomföra miljöprojekt i Filippinerna med regionala/lokala myndigheters tillstånd. Bolagets mål är att påbörja verksamhet i utvalda floddeltan i Filippinerna för utvinning av i första hand fyllnadssand och byggnadssand för export. Välkommen att delta i Teckningsemissionen!


Teckningskursen i Delta Environmental Projects AB (publ) (”Bolaget”) optionsserie TO 2 har fastställts i enlighet med gällande optionsvillkor till 0,023 SEK per aktie. Anmälningsperioden inleds 2 maj och pågår till och med den 28 sept 2018. Innehavaren av teckningsoptioner äger rätt att för varje teckningsoption teckna en (1) ny B aktie i Bolaget till en teckningskurs om 0,023 SEK per aktie. Om samtliga teckningsoptioner av serie TO 2 utnyttjas tillförs Bolaget 3,82 MSEK före emissionskostnader.

EmissionsdokumentAnmälningssedel TO2  
Delta Minerals, 2 maj - 28 sept 2018.


Investeringsmemorandum
Delta Minerals,  sept 2017.

 


Teaser
Delta Minerals, sept 2017.

 

Erbjudandet i sammandrag

TeckningsemissionInnehavaren av teckningsoptioner äger rätt att för varje teckningsoption teckna en (1) ny B aktie i Bolaget till en teckningskurs om 0,023 SEK per aktie. 
EmissionsvolymVid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner tillförs Delta Environmental Projects 3,82 MSEK.
TeckningskursInnehavaren av teckningsoptioner äger rätt att för varje teckningsoption teckna en ny B aktie i Delta Environmental Projects till kursen 0,023 SEK per aktie.
Teckningsperiod2 maj - 28 sept 2018
Antal teckningsoptioner166 156 304 teckningsoptioner av serie TO 2
Information om aktienDelta Environmental Projects aktie handlas på Mangoldlistan med kortnamnet DEMI B

> Se även Pressmeddelanden för information om nyemissionen.