Nyemission, teckningstid 19 nov - 9 dec, 2015

Delta Minerals AB är ett svenskt aktiebolag som arbetar med miljöprojekt i Filippinerna med stöd av regionala/lokala myndigheter. Bolaget utvinner mineraler och sand från floder i norra och nordvästra Filippinerna. Delta Minerals avser att använda emissionslikviden för att öka volymerna i nuvarande produktionsanläggning (ca 0,5 Mton) samt utveckla försäljningskanalerna. Verksamheten har stora sociala och miljömässiga fördelar. Teckningstiden är den 19 nov - 9 dec 2015. Välkommen att delta! 

Emissionsdokument


Investerarmemorandum
Delta Minerals, nov-dec 2015.

 


Teaser
Delta Minerals, nov-dec 2015.

 Anmälningssedel  
Delta Minerals, nov 2015.

Erbjudandet i sammandrag

 

Avstämningsdag 16 nov 2015
Emissionsvillkor 7 aktier av serie A eller B ger rätt att teckna 2 aktier av serie B
Teckningstid 19 nov - 9 dec 2015
Teckningskurs 0,13 kronor 
Maximalt antal B-aktier      24 844 720 med eventuell   övertilldelningsemission om            ytterligare 15 384 615 B-aktier
Emissionsbelopp 3,2 MSEK fullt garanterad samt         möjlighet till en övertilldelningsemission om högst 2 MSEK
Handelspost 1 aktie
ISIN-kod     SE0005620051
Kortkod DEMI B
Handel med teckningsrätter 19 november 2015 – 7 december 2015
Handel med BTA:er 19 november 2015 – tills emissionen registrerats.

 

> Se även Pressmeddelanden för information om nyemissionen.

Aktuella videos om företaget

Företagspresentation av Cornelio Casido, okt 2015 (English, 30 min)

Intervju med VD Thomas Lundgren, nov 2015 (svenska, 3 minuter)

Intervju med President Cornelio Casido, nov 2015 (English,  3 minutes)