Nyemission, teckningstid 25 april -11 maj, 2016

Delta Minerals AB är ett svenskt aktiebolag som arbetar med miljöprojekt i Filippinerna med stöd av regionala/lokala myndigheter. Bolaget utvinner mineraler och sand från floder i norra och nordvästra Filippinerna. Verksamheten har stora sociala och miljömässiga fördelar. Bolaget genomför nu en nyemission med teckningstid 25 april - 11 maj 2016. Delta Minerals avser att använda emissionslikviden för att öka investeringstakten och därmed svara mot kundernas behov. Välkommen att delta! 

Emissionsdokument


Investeringsmemorandum
Delta Minerals, april 2016.

 


Teaser
Delta Minerals, april 2016.

 Anmälningssedel  
Delta Minerals, april 2016.

Erbjudandet i sammandrag

Avstämningsdag 20 april 2016
Emissionsvillkor 4 aktier av serie A eller B ger rätt att teckna 1 B-aktie
Teckningstid 25 april – 11 maj 2016
Teckningskurs 0,50 kronor 
Maximalt antal B-aktier      31 796 464
Emissionsbelopp ca 15,9 MSEK
Garanti/
teckningsförbindelse
12,5 MSEK
Handelspost 1 aktie
ISIN-kod     SE0005620051
Kortkod DEMI B
Handel med teckningsrätter 25 april 2016 – 9 maj 2016
Handel med BTA:er 25 april 2016 – tills emissionen registrerats

> Se även Pressmeddelanden för information om nyemissionen.

Aktuella videos om företaget

Uppdateringsvideo med President Casido, april 2016 (English, 4 min)

Bloomberg TV intervju med VD Thomas Lundgren, jan 2016 (English, 3 min)

Aktiespararna i Stockholm, VD Thomas Lundgren, 2 maj 2016 (Svenska, 27 min)