Aktien

  • Delta Minerals aktie listades på Mangoldlistan den 1 dec 2016.
  • Bolaget har ca 6 000 aktieägare. 
  • Registrerat aktiekapital är 3 821 592 SEK.
  • Kvotvärde är 0,023 SEK.
  • Aktierna har emitterats enligt Aktiebolagslagen och är utgivna i svenska kronor.
  • Bolaget har två aktieslag: A och B. Det totala antalet aktier uppgår till 166 156 304 stycken varav 6 284 130 A-aktier och 159 872 174 B-aktier.
  • En A-aktie representerar 10 röster, en B-aktie representerar en röst.
  • Bolagets aktiebok förs av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB), Box 7822, 103 97 Stockholm. Aktieägare i bolaget erhåller inga fysiska aktiebrev.
  • Aktiens ISIN-kod är: SE0005620051.
  • Kortnamn: DEMI B

Orderläggning och aktiekurs
Endast börsmedlemmar (Nasdaq OMX Nordic Stockholm) får lägga order på Mangoldlistan. Privatpersoner och företag som vill lägga order ombeds därför att kontakta sin bank eller sitt värdepappersinstitut, t.ex. Avanza, Nordnet mfl. Mer information om Delta Minerals aktiekurs och Mangoldlistan finns på Mangold Fondkommission AB:s hemsida www.mangold.se under fliken Mangoldlistan. 

Tio största aktieägarna, offentlig aktiebok 2016 12 30

Namn A aktier B aktier % av kapital % av röster
Avanza Bank AB 66 935 494 40,28 30,05
Nordnet Bank AB 2.115.217 18 900 516 12,65 17,98
SEB 2.053.696 9 438 927 6,92 13,46
SHB 17 044 303 10,26 7,65
Gustafsson Håkan 2.115.217 743 458 1,72 9,83
Swedbank AB 6 189 897 3,73 2,78
Milonga Resources AB* 3 711 684 2,23 1,67
Erik Penser Bank 3 607 857 2,17 1,62
International Advisory Management Scandinavia AB** 3 422 801 2,06 1,54
Den Danske Bank 3 123 055 1,88 1,40

* Bolag som ägs av Thomas Lundgren
** Bolag som ägs av Håkan Gustafsson
 

Insynsregister

Namn Befattning Innehav direkt eller via bolag
Håkan Gustafsson Styrelseordförande svenska och filippinska bolaget 2 115 217 A-aktier
4 166 258 B-aktier
Christian Bönnelyche Tf Verkställande Direktör, styrelseledamot 205 372 B-aktier
Cornelio Casido Styrelseledamot svenska bolaget, VD och styrelseledamot filippinska bolaget 2 115 217 A-aktier
1 552 494 B-aktier
Lennart Eliasson Styrelseledamot svenska bolaget 0
Thomas Lundgren Teknisk konsult 2 053 696 A-aktier
3 711 684 B-aktier
Per Olsson IR konsult 0