Hållbar utveckling

Delta Minerals verkar för en långsiktigt hållbar utveckling och strävar efter att förädla projekt på ett ansvarsfullt sätt i samklang med andra intressen i vår omgivning. Vårt mål är att förbättra miljön och sociala förhållanden samtidigt som vi förblir konkurrensmässiga med goda etiska värderingar.

Socialt ansvar

Delta Minerals eftersträvar att värna om hälsa och säkerhet för våra medarbetare, ortsbefolkningen och andra som i olika utsträckning påverkas av verksamheten. Vi ska i största utsträckning anställa människor från områden där vi är verksamma.

Vi tror att en del av vår framgång beror på vår förmåga att skapa och underhålla relationer på lokal, regional och nationell nivå. Detta kan endast uppnås om vi som bolag engagerar oss i samhällsutvecklingen och är en del av den. 

Miljöansvar

Delta Minerals miljöansvar innebär ett ständigt arbete med att förstå verksamhetens miljöpåverkan. Vi ska sträva efter att investera i och använda oss av den bästa tillgängliga tekniken och arbetsmetoderna och göra mer än vad lagar och regler kräver.

Delta Minerals engagerar sig i följande hjälpprojekt:

The Dominican Sisters of the Presentation, Manila

Delta Minerals stöder The Dominican Sisters of the Presentation, Manila. Dessa katolska systrar hjälper den lokala befolkningen med sjukvård och omsorg för handikappade. Området där systrarna arbetar drabbas ofta av översvämningar och behoven är stora.

Paruddun Sur Elementary School, Manila

Delta Minerals stöder den lokala skolan ”Paruddun Sur Elementary School” med material och genom att rusta upp skolgården. Skolan finns i den by som ligger närmast Delta Minerals verk. Den lokala by-äldsten uppskattar mycket den hjälp de får.

loading...