Revisor

Vid årsstämman 2017 valdes Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som Bolagets revisor med Annika Wedin som huvudansvarig revisor. Annika Wedin, född 1961, är auktoriserad revisor och medlem av FAR. 

Delta Environmental Projects Inc., granskas av Isla Lipana & Co, ett filippinskt företag som är en del av the PwC network (PricewaterhouseCoopers International Limited) och företrädes av Mr Rodelio C. Acosta.