Ledning Sverige

Styrelsen i Delta Minerals består av Håkan Gustafsson, Christian Bönnelyche, Lennart Eliasson samt Cornelio Casido. 

Håkan Gustafsson (styrelseordförande)

Styrelseordförande i Dome Energy AB (publ) sedan 2011 (ledamot 2010). Har verkat i Filippinerna sedan 2009. Håkan Gustafsson har en gedigen internationell bakgrund med ledande befattningar som VD/divisionschef i Sverige och internationellt inom olja & gas och mineraler bl a Kuwait Petroleum, Swedish Match och Dellner Couplers. Han har en civilekonomexamen från Lunds universitet samt en internationell managementutbildning.

Cornelio Casido (VD Delta Delta Environmental Projects Inc, Filippinerna, styrelseledamot)

Presidentrådgivare och auktoritet inom mineralindustrin i Filippinerna, gruvingenjör från Adamson University och Luleå tekniska universitet. Cornelio Casido var tidigare verksam I det filippinska dotterbolaget för tyska Bayer, med inriktning på mineraler. Han har mångårig erfarenhet av att driva gruvverksamhet i Filippinerna och har mycket goda kontakter I gruvministeriet. Sedan många år ordförande för Filippinernas gruvingenjörers förening.

Christian Bönnelyche (tf VD)

Christian Bönnelyche är invald i styrelsen 2015 och som tf VD september 2016. Christian Bönnelyche har flerårig erfarenhet från oljebranschen; Kuwait Petroleum och Svenska Statoil. Han har mångårig erfarenhet inom marknadsföring och försäljning på såväl kundsidan som konsult. Christian har också arbetat inom online gambling, tex Unibet och som media- och reklamkonsult. Christian är VD på spelbolaget Playhippo AB, noterat på AktieTorget samt driver det egna företaget Consumer Minds inom mobil och digital marknadsföring. Christian är utbildad i marknadsföring från Schartau och RMI Berghs.

Lennart Eliasson (styrelseledamot)

Lennart Eliasson är invald i styrelsen 2016. Lennart är vVD och CFO i Nordic Iron Ore. Lennart har varit verksam som auktoriserad revisor inom KPMG, där han var delägare samt arbetade som specialist inom finansiell analys och värderingsfrågor. Lennart har därefter under tio år arbetat som rådgivare främst avseende anskaffning av riskkapital och marknadsnoteringar. Lennart är oberoende i förhållande till bolaget.