Bolagsstruktur

Delta Minerals (Delta Environmental Projects AB) är ett svenskt publikt aktiebolag. Bolaget har cirka 6 000 aktieägare.

Delta Minerals Global Pacific Inc., dvs. det filippinska bolaget, är ett dotterbolag till Delta Environmental Projects AB som kontrolleras till 100 %. Delta Environmental Projects äger 40 % av det filippinska bolaget. Utländska bolag får högst äga 40 % av filippinska bolag. Delta Minerals Global Pacific Inc. är placerat i trust hos styrelsen i Filippinerna, så att de lokala styrelseledamöterna äger 60 % av Delta Minerals Inc. Styrelseledamöterna är bundna av avtal som följer de beslut som Delta Environmental Projects AB fattar. Detta förhållande är vanligt förekommande bland internationella företag på Filippinerna. Verksamheten leds från det svenska bolaget Delta Environmental Projects AB, som sluter ekonomiska avtal och därmed kontrollerar de finansiella flödena. Delta Minerals har även ett försäljningskontor i Singapore, Delta Minerals Sg., för att underlätta försäljningen av fyllnadssand. 

Abraflodens delta, Viganområdet, Filippinerna