Välkommen till Delta Environmental Projects

Delta Environmental Projects är ett bolag som äger rättigheter, att med miljövinster för regionen, utvinna mineraler och byggmaterialprodukter i norra/nordvästra Filippinerna. 

I de områden där Bolaget är verksamt, uppstår ofta översvämningar i floderna på grund av den ansamlade eroderade sanden. Översvämningarna sker framförallt under monsunperioden och påverkar allvarligt lokalbefolkningen med dödsfall och stora sakskador. Det är därför viktigt att överflödig sand tas bort från floderna, så att vattenflödena regleras även under monsunperioden. Floden används som transportled och genom borttagande av sandmaterial kan vattenvägar öppnas och förbättras t ex genom invallning. Samhället (regionala och lokala myndigheter) är därför mycket positivt till det arbete som Delta Environmental Projects utför. Bolaget har genom koncession rätt att ta upp allt flodmaterial utan kostnad för samhället, samtidigt som företaget betalar skatt och avgifter till de lokala/provinsmyndigheterna. 

Bilder från verksamheten

loading...

Socialt ansvar - ekonomiskt stöd
Delta Environmental Projects stöder The Dominican Sisters of the Presentation, Manila. Dessa katolska systrar hjälper den lokala befolkningen med sjukvård och omsorg för handikappade. Området där systrarna arbetar drabbas ofta av översvämningar och behoven är stora.

Delta Environmental Projects stöder också den lokala grundskolan Paruddun Sur med byggmaterial och arbete. Genom detta stöd har skolan nu fått skolgården renoverad. Bolaget tilldelades i april 2016 priset för årets bästa CSR Projekt av Nordic Business Council of the Philippines. 

Pressreleaser

2019 > 03

Perioden juli till december 2018
·      Rörelseresultatet uppgick till -412 (-4 709) TSEK 
·      Resultatet efter skatt uppgick för perioden uppgick till -2 559 (-25 989) TSEK
·      Resultat per aktie uppgick till -0,01 (-0,16) SEK
·      Eget kapital per aktie uppgick till 0,01 (0,03) SEK
·      Förnyat LOI från Salimgruppen avseende Antique
·      Aparri - förberedelser och förhandlingar för försäljning till Hong Kong och södra Kina
·      Byte av produktionssite för Indien leveranserna. 
 
Helåret 2018
·      Rörelseresultatet uppgick till -2 855 (-7 826) TSEK 
·      Resultatet efter skatt uppgick för perioden uppgick till -3 297 (-29 774) TSEK
·      Resultat per aktie uppgick till -0,01 (-0,18) SEK
·      Eget kapital per aktie uppgick till 0,01 (0,03) SEK
·      Antique- förberedelser för försäljning till Indonesien 
 
VD har ordet
Delta Environmental Projects erhöll i början av augusti 2018 ett förnyat LOI från Salimgruppen för att bekräfta deras fortsatta intresse att köpa material från Antique. Förberedelser med möten i Filippinerna har skett under hösten.
 
På senare tid har Hong Kong med utvecklingen av den nya flygplatsen blivit högintressant. Aparri är idealiskt belägen för att leverera fyllnadsmaterial till Hong Kong. Förhandlingar sker med flera intressenter för fyllnadsmaterial från Aparri.
Intresset för sandmaterial till Indien är fortsatt stort. Vi tror oss ha hittat en site för de indiska leveranserna.  Det stora intresset för material till Indien ger oss goda skäl att tro att Indien kan bli en viktig marknad för Delta Environmental Projects. Ytterligare arbete återstår med denna site och med operativa frågor kring produktion och utlastning. 
 
Håkan Gustafsson
Verkställande Direktör

Ladda ner hela delårsrapporten här:

Prenumerera på pressutskick

Fyll i din e-postadress för att prenumerera på pressmeddelanden.

Aktiens utveckling

Följ utvecklingen av Delta Environmental Projects aktier på > Mangoldlistan