Välkommen till Delta Environmental Projects

Delta Environmental Projects är ett bolag som äger rättigheter, att med miljövinster för regionen, utvinna mineraler och byggmaterialprodukter i norra/nordvästra Filippinerna. 

I de områden där Bolaget är verksamt, uppstår ofta översvämningar i floderna på grund av den ansamlade eroderade sanden. Översvämningarna sker framförallt under monsunperioden och påverkar allvarligt lokalbefolkningen med dödsfall och stora sakskador. Det är därför viktigt att överflödig sand tas bort från floderna, så att vattenflödena regleras även under monsunperioden. Floden används som transportled och genom borttagande av sandmaterial kan vattenvägar öppnas och förbättras t ex genom invallning. Samhället (regionala och lokala myndigheter) är därför mycket positivt till det arbete som Delta Environmental Projects utför. Bolaget har genom koncession rätt att ta upp allt flodmaterial utan kostnad för samhället, samtidigt som företaget betalar skatt och avgifter till de lokala/provinsmyndigheterna. 

Bilder från verksamheten

loading...

Socialt ansvar - ekonomiskt stöd
Delta Environmental Projects stöder The Dominican Sisters of the Presentation, Manila. Dessa katolska systrar hjälper den lokala befolkningen med sjukvård och omsorg för handikappade. Området där systrarna arbetar drabbas ofta av översvämningar och behoven är stora.

Delta Environmental Projects stöder också den lokala grundskolan Paruddun Sur med byggmaterial och arbete. Genom detta stöd har skolan nu fått skolgården renoverad. Bolaget tilldelades i april 2016 priset för årets bästa CSR Projekt av Nordic Business Council of the Philippines. 

Pressreleaser

2018 > 08

Perioden januari till juni
·      Rörelseresultatet uppgick till -2 755 (-4 245) TSEK 
·      Resultatet efter skatt uppgick för perioden uppgick till -2 040 (-5 104) TSEK
·      Resultat per aktie uppgick till -0,01 (-0,03) SEK
·      Eget kapital per aktie uppgick till 0,01 (0,09) SEK
·      Ett besparingsprogram har genomförts under våren 2018
Händelser efter periodens utgång
·      Bolaget erhöll i augusti ett förnyat LOI från Salim Group, Indonesien

VD har ordet
Delta Environmental Projects erhöll i början av augusti ett förnyat LOI från Salimgruppen gällande dess fortsatta intresse för sandinköp. Projektet försenades under våren pga vissa kvalitetsfrågor, som sedermera klarlagts.
 
I mitten på juli hade vi framgångsrika möten i Singapore med agenten Peninsula Reach och kunden Salim Group, som nu resulterat i ett förnyat LOI. Teamet som arbetar med projektet i Antique har förstärkts med nyckelpersoner.
 
Detta förnyade LOI, som vi erhållit från Salimgruppen gör att vi med stor tillförsikt kan planera för leveranser till Indonesien under hösten. Mycket arbete under våren har lagts ned på att erhålla marknadsprojekt i Indien. En av Bolagets agenter i Indien har långtgående förhandlingar avseende ett marknadsprojekt i Bombay för 200 000 ton byggnadsmaterialsand som ett första steg för flera delstater i södra Indien. Prisbilden är förhållandevis god.

Vi ser med tillförsikt fram emot en spännande höst.
Håkan Gustafsson
Verkställande Direktör
 
Bolagets verksamhet
Delta Environmental Projects är ett bolag som äger rättigheter, att med miljövinster för regionen, utvinna byggmaterialprodukter i Filippinerna. 

I områden där Bolaget är verksamt, uppstår ofta översvämningar i floderna på grund av den ansamlade eroderade sanden. Översvämningarna sker framförallt under monsunperioden och påverkar lokalbefolkningen med dödsfall och stora sakskador. Det är därför viktigt att överflödig sand tas bort från floderna, så att vattenflödena regleras även under monsunperioden. Floderna används som transportleder kan genom borttagande av sandmaterial förbättras samt även genom t ex genom invallning. Samhället (regionala och lokala myndigheter) är därför mycket positivt till det arbete som Delta Environmental Projects avser att utföra. Bolaget har genom koncession rätt att vederlagsfritt ta upp flodmaterial. Företaget betalar skatt och avgifter i enlighet med gällande lagar och regler. Ur flodmaterialet kommer det att utvinnas fyllnadssand (reclamation sand) och byggmaterialsand.
Delta Environmental Projects kundkontakter under senare delen av 2017 har lett till en modifiering av företagets strategi. Tidigare var Aparri bolagets enda produktionsanläggning i norra Filippinerna. Nu har även Antique och Surigao öppnats.

Nyckelfaktorn är kundmarknadernas geografiska läge. Vi förhandlar därför nu fram ett antal produktionsanläggningar i norra och södra Filippinerna med goda lägen för potentiella kunder. Produktkvalitet, inklusive kemiska analyser och logistik/utlastning är viktiga för potentiella produktionsanläggningar.

Ladda ner hela delårsrapporten här:

Delta Environmental Projects has signed a contract with Seyon pro PTE LTD., Singapore for customers in Bombay, Goa and Calcutta to deliver 200 000 MT sand.
 
This is a FOB order with good prices and the total order value of some 1,8 MUSD.Delta Environmental Projects will get an advance payment of 20%. The supply will start with a trial shipment of 40 000MTs and is planned for early 2019. The material will be used as construction material and will be produced in and around Surigao; Philippines. 
 
“I am very pleased that we now have this Indian order. The market and prices in India are very good. We see this project a startup of several major projects-now in process- in India and in the region; through our good connections and good market prices,” says Håkan Gustafsson, CEO of Delta Environmental Projects AB
 
För ytterligare information kontakta
Håkan Gustafsson, CEO,hakan.gustafsson@deltaminerals.se, mobil +46-70-268 00 35.

Bolaget har vid några tillfällen förlängt lösentidpunkten för TO 2 i avvaktan på större klarhet i affärer med Indonesien och Indien. 
 
Sista dag för utnyttjande av teckningsoptionen TO 2 är nu bestämt till fredagen den 21 september 2018 kl 15.00. Lösenpriset är 2,3 öre per aktie. Inget courtage utgår. Anmälningssedel finns att ladda ner från hemsidan www.deltaminerals.se.
 
Bolaget har den senaste veckan släppt information om nytt LOI för Indonesien, förhandlingarna om Indien fortskrider.
 
Vi har mottagit förfrågningar med intresse att förvärva aktier med stöd av TO 2, emedan teckningsoptionen inte är listad har detta varit omöjligt för den som inte innehar TO 2. Bolaget kommer därför att tillhandhålla ett visst antal TO 2 gratis för den som skickar in en anmälningssedel. Märk anmälningssedeln med ”Inga TO finns” med tydlig text innan du skickar in, så ska bolaget göra sitt bästa för att förse de intresserade med TO motsvarande anmält intresse. Ingen garanti lämnas dock för att eventuell förfrågan kan uppfyllas. 
 
För ytterligare information kontakta
Håkan Gustafsson, VD, hakan.gustafsson@deltaminerals.se, mobil +46-70-268 00 35.

Delta Environmental Projects har beslutat att senarelägga bolagets andra kvartalsrapport till fredagen den 31 augusti.

För ytterligare information kontakta
Håkan Gustafsson, VD, hakan.gustafsson@deltaminerals.se, mobil +46-70-268 00 35.

Delta Environmental Projectshar erhållit ett förnyat LOI från Salimgruppen gällande gruppens fortsatta intresse att köpa sand.
 
Projektet försenades under våren pga vissa kvalitetsfrågor, som sedermera klarlagts.
 
Håkan Gustafsson hade mitten på juli framgångsrika möten i Singapore med agenten Peninsula Reach och kunden; Salim Group, som nu resulterat i detta förnyade LOI.
 
Teamet för att arbeta med projektet i Antique har också förstärkts med nyckelpersoner.
 
”Detta förnyade LOI, som vi nu erhållit från Salimgruppen gör att vi med stort engagemang planerar för leveranser till Indonesien under hösten”. Säger Håkan Gustafsson VD, Delta Environmental Projects.
 
För ytterligare information kontakta
Håkan Gustafsson, VD, hakan.gustafsson@deltaminerals.se, mobil +46-70-268 00 35.
 

Styrelsen för Delta Environmental Projects AB (publ) (”Bolaget”) har beslutat att förlänga teckningstiden för TO2 till fredagen 21 september 2018.
 
Villkor och anvisningar enligt tidigare.
 
För ytterligare information kontakta
Håkan Gustafsson, VD, hakan.gustafsson@deltaminerals.se, mobil +46-70-268 00 35.

Prenumerera på pressutskick

Fyll i din e-postadress för att prenumerera på pressmeddelanden.

Aktiens utveckling

Följ utvecklingen av Delta Environmental Projects aktier på > Mangoldlistan