Välkommen till Delta Environmental Projects

Delta Environmental Projects är ett bolag som äger rättigheter, att med miljövinster för regionen, utvinna mineraler och byggmaterialprodukter i norra/nordvästra Filippinerna. 

I de områden där Bolaget är verksamt, uppstår ofta översvämningar i floderna på grund av den ansamlade eroderade sanden. Översvämningarna sker framförallt under monsunperioden och påverkar allvarligt lokalbefolkningen med dödsfall och stora sakskador. Det är därför viktigt att överflödig sand tas bort från floderna, så att vattenflödena regleras även under monsunperioden. Floden används som transportled och genom borttagande av sandmaterial kan vattenvägar öppnas och förbättras t ex genom invallning. Samhället (regionala och lokala myndigheter) är därför mycket positivt till det arbete som Delta Environmental Projects utför. Bolaget har genom koncession rätt att ta upp allt flodmaterial utan kostnad för samhället, samtidigt som företaget betalar skatt och avgifter till de lokala/provinsmyndigheterna. 

Bilder från verksamheten

loading...

Socialt ansvar - ekonomiskt stöd
Delta Environmental Projects stöder The Dominican Sisters of the Presentation, Manila. Dessa katolska systrar hjälper den lokala befolkningen med sjukvård och omsorg för handikappade. Området där systrarna arbetar drabbas ofta av översvämningar och behoven är stora.

Delta Environmental Projects stöder också den lokala grundskolan Paruddun Sur med byggmaterial och arbete. Genom detta stöd har skolan nu fått skolgården renoverad. Bolaget tilldelades i april 2016 priset för årets bästa CSR Projekt av Nordic Business Council of the Philippines. 

Pressreleaser

2018 > 01

Delta Minerals AB har slutfört nyemissionen som styrelsen beslutade den 14 september 2017 med stöd av bemyndigande från ordinarie bolagstämma den 28 juni 2017.
Med anledning av att Units registrerats hos Bolagsverket kommer handel i BTU att upphöra och utfärdade BTU kommer att ersättas med aktier och Teckningsoptioner.

 
Sista dag för handel med BTU är torsdagen den 11 januari 2018.

Stoppdag hos Euroclear är måndagen den 15 januari 2018.
 
De nya B-aktierna beräknas finnas på respektive VP-konto/depå onsdagen den 17 januari 2018.

Bolaget tillförs före emissionskostnader cirka 8,3 MSEK genom Företrädes-emissionen. Emissionskostnader hänförlig till Företrädesemissionen beräknas uppgå till cirka 1,5 MSEK. Aktiekapitalet ökar med högst 3 821 592,92 SEK till 7 643 185,84 SEK genom Företrädesemissionen. Aktiekapitalet ökar med högst 3 821 592,92 SEK till 11 464 778,77 SEK genom Teckningsoptioner.

Sammantaget medför dessa åtgärder att aktiekapitalet i Bolaget efter Företrädesemissionen kommer att uppgå till 7 643 185,84 SEK fördelat på 332 312 608 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,023 SEK.
 
För ytterligare information kontakta
Håkan Gustafsson, Styrelseordförande, hakan.gustafsson@deltaminerals.se, mobil +46-70-268 00 35.
Christian Bönnelyche, VD, christian.bonnelyche@deltaminerals.se, mobil+46-76 866 31 61

Prenumerera på pressutskick

Fyll i din e-postadress för att prenumerera på pressmeddelanden.

Aktiens utveckling

Följ utvecklingen av Delta Environmental Projects aktier på > Mangoldlistan