Välkommen till Delta Environmental Projects

Delta Environmental Projects är ett bolag som äger rättigheter, att med miljövinster för regionen, utvinna mineraler och byggmaterialprodukter i norra/nordvästra Filippinerna. 

I de områden där Bolaget är verksamt, uppstår ofta översvämningar i floderna på grund av den ansamlade eroderade sanden. Översvämningarna sker framförallt under monsunperioden och påverkar allvarligt lokalbefolkningen med dödsfall och stora sakskador. Det är därför viktigt att överflödig sand tas bort från floderna, så att vattenflödena regleras även under monsunperioden. Floden används som transportled och genom borttagande av sandmaterial kan vattenvägar öppnas och förbättras t ex genom invallning. Samhället (regionala och lokala myndigheter) är därför mycket positivt till det arbete som Delta Environmental Projects utför. Bolaget har genom koncession rätt att ta upp allt flodmaterial utan kostnad för samhället, samtidigt som företaget betalar skatt och avgifter till de lokala/provinsmyndigheterna. 

Bilder från verksamheten

loading...

Socialt ansvar - ekonomiskt stöd
Delta Environmental Projects stöder The Dominican Sisters of the Presentation, Manila. Dessa katolska systrar hjälper den lokala befolkningen med sjukvård och omsorg för handikappade. Området där systrarna arbetar drabbas ofta av översvämningar och behoven är stora.

Delta Environmental Projects stöder också den lokala grundskolan Paruddun Sur med byggmaterial och arbete. Genom detta stöd har skolan nu fått skolgården renoverad. Bolaget tilldelades i april 2016 priset för årets bästa CSR Projekt av Nordic Business Council of the Philippines. 

Pressreleaser

2017 > 08

Perioden april till juni 
• Rörelseresultatet uppgick till -2 036 (-3 290) TSEK 
• Resultatet efter skatt uppgick för perioden uppgick till -2 889 (-3 316) TSEK 
• Resultat per aktie uppgick till -0,02 (-0,03) SEK 
• Eget kapital per aktie uppgick till 0,09 (0,15) SEK 
• Delta Environmental Projects tecknar agentavtal i april med Peninsula Reach, Singapore och avslutar därmed samarbetsavtalet med Chahaya, Singapore 

Viktiga händelser efter rapportperiodens slut 
• Delta Environmental Projects tecknar operatörsavtal i Antique, Sydvästra Filippinerna 
• Bolaget erhåller en intresseanmälan från Gallant Venture Ltd för 360 000 MT (ton) avseende Indonesien. 

VD har ordet 
Organisationen har jobbat hårt med vår nya agent Peninsula Reach, Singapore under senvåren 2017 och detta börjar nu bära frukt. 

Förhandlingarna med Delta Environmental Projects kundkontakter har under 2017 lett till ett antal konkreta affärsmöjligheter. Vi har också identifierat och skrivit avtal med en ny produktionsanläggning i Antique i sydvästra Filippinerna, som är avgörande för att komma geografiskt närmare nya kunder. 

Det är mycket viktigt att ha en direkt dialog med potentiellt nya kunder, vilket avtalet med Peninsula Reach gett oss möjligheter till. 

Tidigare var Aparri vår enda produktionsanläggning belägen i norra Filippinerna. De potentiella kunderna och deras geografiska läge medför att bolaget nu utvecklar produktionsanläggningar i nya geografiska lägen med förbättrad logistik och optimerad produktkvalitet för kommande affärer. 

Det geografiska läget är viktigt för att leverera till kunder lokaliserade både norr och söder om Filippinerna. Därför har vi identifierat ett antal produktionsanläggningar i norra och södra delarna av landet. Vi har på dessa platser säkrat produktkvalitet genom prover och kemiska analyser. Vi har också säkrat logistik och lastningsmöjligheter på dessa platser. 
Vi slutförde förhandlingar med Peninsula Reach som agent i april 2017 och samarbetet har redan resulterat i en intresseanmälan från Gallant Venture Ltd som är en del av Salimgruppen (ett stort privatägt industriellt och finansiellt konglomerat i Indonesien) som är verksamt med infrastrukturprojekt i bland annat Indonesien. Vi har nu en intresseanmälan från Gallant Venture om förvärv av sand från Filippinerna för en första order på 360 000 MT (ton). 2 

Affären har tillkommit tack vare vår nya agent Peninsula Reach i Singapore. För att säkerställa våra leveranser och optimera bolagets logistik har Bolaget tecknat ett operatörsavtal med ägarfamiljen Fernando M. Maquirang i Antique. Det är ett avtal beträffande produktion baserat på ägarens tillstånd. Vi är operatör och betalar en royalty till ägaren som garanterar alla tillstånd. Avtalet i Antique är en viktig hörnsten för att kunna leverera till Gallant Venture Ltd relativt snabbt. 

Nu börjar ett intensivt arbete för att bygga upp verksamheten i Antique och nästa steg i processen är att slutförhandla ett avtal med Gallant Venture Ltd. 
Det är vår förhoppning att denna intresseanmälan ska kunna omvandlas till ett slutgiltigt avtal inom den närmaste tiden. 

Christian Bönnelyche
Verkställande Direktör 

Ladda ner hela rapporten här:

Gallant Venture Ltd har tecknat en ”Intresseanmälan om förvärv av sand från Filippinerna” av Delta Minerals för en första order på 360 000 MT (ton).

Gallant Venture Ltd är en del av Salim gruppen (ett stort privatägt industriellt och finansiellt konglomerat i Indonesien) som arbetar med infrastrukturprojekt bland annat i Indonesien.
Kommentar av Håkan Gustafsson, styrelseordförande:

“Denna intresseanmälan är mycket glädjande och kan innebära ett långsiktigt genombrott för vår verksamhet i Filippinerna och Indonesien, förutsatt att detta hanteras väl. Affären har tillkommit tack vare vår nytillkomna agent Peninsula Reach i Singapore. Nu börjar ett intensivt arbete för att bygga upp denna verksamhet och nästa steg i processen är att slutförhandla ett avtal.”
 
För ytterligare information, vänligen kontakta

Håkan Gustafsson, styrelseordförande, hakan.gustafsson@deltaminerals.se, mobil +46-70 268 00 35

Prenumerera på pressutskick

Fyll i din e-postadress för att prenumerera på pressmeddelanden.

Aktiens utveckling

Följ utvecklingen av Delta Environmental Projects aktier på > Mangoldlistan