Välkommen till Delta Environmental Projects

Delta Environmental Projects är ett bolag som äger rättigheter, att med miljövinster för regionen, utvinna mineraler och byggmaterialprodukter i norra/nordvästra Filippinerna. 

I de områden där Bolaget är verksamt, uppstår ofta översvämningar i floderna på grund av den ansamlade eroderade sanden. Översvämningarna sker framförallt under monsunperioden och påverkar allvarligt lokalbefolkningen med dödsfall och stora sakskador. Det är därför viktigt att överflödig sand tas bort från floderna, så att vattenflödena regleras även under monsunperioden. Floden används som transportled och genom borttagande av sandmaterial kan vattenvägar öppnas och förbättras t ex genom invallning. Samhället (regionala och lokala myndigheter) är därför mycket positivt till det arbete som Delta Environmental Projects utför. Bolaget har genom koncession rätt att ta upp allt flodmaterial utan kostnad för samhället, samtidigt som företaget betalar skatt och avgifter till de lokala/provinsmyndigheterna. 

Bilder från verksamheten

loading...

Socialt ansvar - ekonomiskt stöd
Delta Environmental Projects stöder The Dominican Sisters of the Presentation, Manila. Dessa katolska systrar hjälper den lokala befolkningen med sjukvård och omsorg för handikappade. Området där systrarna arbetar drabbas ofta av översvämningar och behoven är stora.

Delta Environmental Projects stöder också den lokala grundskolan Paruddun Sur med byggmaterial och arbete. Genom detta stöd har skolan nu fått skolgården renoverad. Bolaget tilldelades i april 2016 priset för årets bästa CSR Projekt av Nordic Business Council of the Philippines. 

Pressreleaser

2017 > 02

Perioden oktober till december

  • Rörelseresultatet uppgick till -4 581 (-3 075) TSEK
  • Resultatet efter skatt uppgick för perioden uppgick till -4 337 (-3 079) TSEK
  • Resultat per aktie uppgick till -0,03 (-0,04) SEK
  • Eget kapital per aktie uppgick till 0,12 (0,15) SEK


Perioden januari till december

  • Rörelseresultatet uppgick till -10 380 (-6 820) TSEK
  • Resultatet efter skatt uppgick till -9 395 (-6 329) TSEK
  • Resultat per aktie uppgick till -0,07 (-0,08) SEK

Eget kapital per aktie uppgick till 0,12 (0,15) SEK

Viktiga händelser under rapportperioden

  • Bolaget valde att avnotera sig från Aktietorget och lista sig på Mangoldlistan


Viktiga händelser efter rapportperiodens slut

  • Bolaget har fått en första order på Hexapods

Ekonomiskt resultat

VD har ordet
När det nu är dags för en återblick och en summering av 2016 kan jag konstatera att året inleddes positivt med pris för vårt miljöengagemang, ett positivt utfall av en genomförd kapitalförstärkning av Bolaget samt tecknande av flera samarbetsavtal med partners avseende försäljning av fyllnadssand.
Fjärde kvartalet präglades dock av de aktionen som Aktietorget valde att genomföra mot Bolaget. Nu när vi snart kan summera utfallet så kan vi konstatera att den på flera sätt blev kostsam. Bolaget och aktieägarna har fått betala i form av kursfall och att stora resurser fick läggas på att hantera den, som jag menar, obefogade aktionen från Aktietorget.
Glädjande är dock att verksamheten i Filippinerna har en fortsatt positiv utveckling och ett resultat av detta kan vi se med det avtal som skrevs om leverans av Hexapods som tecknades under januari 2017.
Vi har samarbetsavtal med starka samarbetspartners och med ett flertal offerter ute så ser jag goda förutsättningar för att få en första order avseende leverans av fyllnadssand.
 
Christian Bönnelyche
TF Verkställande Direktör

> Ladda ner hela Bokslutskommunikén här

För mer information kontakta 
Håkan Gustafsson, styrelseordförande, hakan.gustafsson@deltaminerals.se, mobil +46-70 268 00 35.
Per Olsson, IR ansvarig, ir@deltaminerals.se, mobil +46-73 145 14 41.

Prenumerera på pressutskick

Fyll i din e-postadress för att prenumerera på pressmeddelanden.

Aktiens utveckling

Följ utvecklingen av Delta Environmental Projects aktier på > Mangoldlistan