Välkommen till Delta Environmental Projects

Delta Environmental Projects är ett bolag som äger rättigheter, att med miljövinster för regionen, utvinna mineraler och byggmaterialprodukter i norra/nordvästra Filippinerna. 

I de områden där Bolaget är verksamt, uppstår ofta översvämningar i floderna på grund av den ansamlade eroderade sanden. Översvämningarna sker framförallt under monsunperioden och påverkar allvarligt lokalbefolkningen med dödsfall och stora sakskador. Det är därför viktigt att överflödig sand tas bort från floderna, så att vattenflödena regleras även under monsunperioden. Floden används som transportled och genom borttagande av sandmaterial kan vattenvägar öppnas och förbättras t ex genom invallning. Samhället (regionala och lokala myndigheter) är därför mycket positivt till det arbete som Delta Environmental Projects utför. Bolaget har genom koncession rätt att ta upp allt flodmaterial utan kostnad för samhället, samtidigt som företaget betalar skatt och avgifter till de lokala/provinsmyndigheterna. 

Bilder från verksamheten

loading...

Socialt ansvar - ekonomiskt stöd
Delta Environmental Projects stöder The Dominican Sisters of the Presentation, Manila. Dessa katolska systrar hjälper den lokala befolkningen med sjukvård och omsorg för handikappade. Området där systrarna arbetar drabbas ofta av översvämningar och behoven är stora.

Delta Environmental Projects stöder också den lokala grundskolan Paruddun Sur med byggmaterial och arbete. Genom detta stöd har skolan nu fått skolgården renoverad. Bolaget tilldelades i april 2016 priset för årets bästa CSR Projekt av Nordic Business Council of the Philippines. 

Pressreleaser

2016 > 07

Delta Mineraler tecknar ett MOU (Memorandum of Understanding) med Kujacks Pte. Ltd., Singapore för försäljning i Indien, Bangladesh, Maldiverna och Sri Lanka.

Kujacks är ett Singapore baserat tradingbolag avseende råvaror med lång erfarenhet av t ex sand (för byggnads- och fyllnadsmaterial) i Indien, Bangladesh, Maldiverna och Sri Lanka.

Kujacks har goda kontaktytor i Indien, Bangladesh, Maldiverna och Sri Lanka och har påbörjat försäljningsarbetet med byggnads- och fyllnadssand för dessa marknader. 

Kujacks har kapacitet att sälja Delta Minerals produkter till dessa marknader. Delta Minerals producerar byggnads- och fyllnadssand.

"Jag är glad att vi nu kan bearbeta dessa nya marknader i Asien. Vi är glada över att nya distributörer har ett stort intresse för våra produkter och Delta Minerals affärsidé", säger CEO Thomas Lundgren.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Håkan Gustafsson, styrelseordförande, hakan.Gustafsson@deltaminerals.se , mobil + 46-70 268 00 35.
Thomas Lundgren, VD, Thomas.Lundgren@deltaminerals.se , mobil + 46-70 397 25 24.

Prenumerera på pressutskick

Fyll i din e-postadress för att prenumerera på pressmeddelanden.

Aktiens utveckling

Följ utvecklingen av Delta Environmental Projects aktier på > Mangoldlistan