Välkommen till Delta Environmental Projects

Delta Environmental Projects är ett bolag som äger rättigheter, att med miljövinster för regionen, utvinna mineraler och byggmaterialprodukter i norra/nordvästra Filippinerna. 

I de områden där Bolaget är verksamt, uppstår ofta översvämningar i floderna på grund av den ansamlade eroderade sanden. Översvämningarna sker framförallt under monsunperioden och påverkar allvarligt lokalbefolkningen med dödsfall och stora sakskador. Det är därför viktigt att överflödig sand tas bort från floderna, så att vattenflödena regleras även under monsunperioden. Floden används som transportled och genom borttagande av sandmaterial kan vattenvägar öppnas och förbättras t ex genom invallning. Samhället (regionala och lokala myndigheter) är därför mycket positivt till det arbete som Delta Environmental Projects utför. Bolaget har genom koncession rätt att ta upp allt flodmaterial utan kostnad för samhället, samtidigt som företaget betalar skatt och avgifter till de lokala/provinsmyndigheterna. 

Bilder från verksamheten

loading...

Socialt ansvar - ekonomiskt stöd
Delta Environmental Projects stöder The Dominican Sisters of the Presentation, Manila. Dessa katolska systrar hjälper den lokala befolkningen med sjukvård och omsorg för handikappade. Området där systrarna arbetar drabbas ofta av översvämningar och behoven är stora.

Delta Environmental Projects stöder också den lokala grundskolan Paruddun Sur med byggmaterial och arbete. Genom detta stöd har skolan nu fått skolgården renoverad. Bolaget tilldelades i april 2016 priset för årets bästa CSR Projekt av Nordic Business Council of the Philippines. 

Pressreleaser

2016 > 06

Delta Minerals AB har slutfört nyemissionen, som styrelsen beslutade med stöd av bemyndigande från den extra bolagstämman den 14 oktober 2015.

Med anledning av att aktierna registrerats hos Bolagsverket kommer handel i BTA att upphöra och utfärdade BTA kommer att ersättas med aktier. 

Sista dag för handel med BTA B 160420 är torsdagen den 30 juni 2016.

Stoppdag hos Euroclear i BTA är måndagen den 4 juli 2016

De nya B-aktierna beräknas finnas på respektive VP-konto/depå onsdagen den 6 juli 2016.

De 4 000 000 B-aktier som tecknats i övertilldelningsoptionen har också registrerats hos Bolagsverket och dessa kommer att levereras ut till VP-konton under vecka 26. Inga BTAer utfärdas; dessa levereras direkt som aktier. 

De 3 173 894 B-aktier, som tecknats i den riktade emissionen har registrerats hos Bolagsverket och även dessa kommer att levereras ut till VP-konton under vecka 26. Inga BTAer utfärdas; dessa levereras direkt som aktier.

Sammantaget medför dessa åtgärder att aktiekapitalet i Bolaget efter emissionerna kommer att uppgå till 3 821 592 SEK fördelat på 166 156 304 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,023 SEK. 

För ytterligare information kontakta
Håkan Gustafsson, Styrelseordförande, hakan.gustafsson@deltaminerals.se, mobil +46-70-268 00 35.
Thomas Lundgren, VD, thomas.lundgren@deltaminerals.se, mobil +46-70-397 25 24.

Delta Minerals tecknar samarbetsavtal avseende försäljning med Heritance Ptd Ltd med Japan, Korea, Taiwan och Indien.

Heritance Pte Ltd är ett Singapore-baserat tradingbolag med lång erfarenhet av råvaror t.ex. sand & grus som säljer och transporterar råvaror.

Heritance Pte Ltd har tillgång till och påbörjat försäljning av Delta Minerals fyllnadssand och byggsand för Japan, Korea, Taiwan och Indien. 

Heritance Ltd har kapacitet för sandtransporter till dessa marknader. 

Delta Minerals producerar fyllnads- och byggsand.

Samarbetsavtalet fastställer villkor och ansvarsfördelning och gäller tills vidare.

"Jag är glad att vi nu kan ägna vår uppmärksamhet för nya marknader i Asien", säger CEO Thomas lundgren.

För ytterligare information kontakta
Håkan Gustafsson, Styrelseordförande, hakan.gustafsson@deltaminerals.se, mobil 070-268 00 35.
Thomas Lundgren, VD, thomas.lundgren@deltaminerals.se, mobil 0703-97 25 24.

Christian Bönnelyche, oberoende styrelsemedlem i Delta Minerals AB, säljer större delen av sitt innehav för att uppfylla regelverket.

Efter avyttringarna kommer Christian Bönnelyche Delta Minerals att ha 56 318 Delta B aktier och 149 054 BTA. BTA:erna kommer kort att omvandlas till aktier. Denna avyttring är en följd av att hans initiala investering har stigit så mycket i värde att han måste minska sitt innehav för att uppfylla de begränsningar, som regelverket ställer på oberoende styrelseledamöter.

För ytterligare information kontakta
Håkan Gustafsson, Styrelseordförande, hakan.gustafsson@deltaminerals.se, mobil 070-268 00 35.
Thomas Lundgren, VD, thomas.lundgren@deltaminerals.se, mobil 0703-97 25 24.

Prenumerera på pressutskick

Fyll i din e-postadress för att prenumerera på pressmeddelanden.

Aktiens utveckling

Följ utvecklingen av Delta Environmental Projects aktier på > Mangoldlistan