Välkommen till Delta Environmental Projects

Delta Environmental Projects är ett bolag som äger rättigheter, att med miljövinster för regionen, utvinna mineraler och byggmaterialprodukter i norra/nordvästra Filippinerna. 

I de områden där Bolaget är verksamt, uppstår ofta översvämningar i floderna på grund av den ansamlade eroderade sanden. Översvämningarna sker framförallt under monsunperioden och påverkar allvarligt lokalbefolkningen med dödsfall och stora sakskador. Det är därför viktigt att överflödig sand tas bort från floderna, så att vattenflödena regleras även under monsunperioden. Floden används som transportled och genom borttagande av sandmaterial kan vattenvägar öppnas och förbättras t ex genom invallning. Samhället (regionala och lokala myndigheter) är därför mycket positivt till det arbete som Delta Environmental Projects utför. Bolaget har genom koncession rätt att ta upp allt flodmaterial utan kostnad för samhället, samtidigt som företaget betalar skatt och avgifter till de lokala/provinsmyndigheterna. 

Bilder från verksamheten

loading...

Socialt ansvar - ekonomiskt stöd
Delta Environmental Projects stöder The Dominican Sisters of the Presentation, Manila. Dessa katolska systrar hjälper den lokala befolkningen med sjukvård och omsorg för handikappade. Området där systrarna arbetar drabbas ofta av översvämningar och behoven är stora.

Delta Environmental Projects stöder också den lokala grundskolan Paruddun Sur med byggmaterial och arbete. Genom detta stöd har skolan nu fått skolgården renoverad. Bolaget tilldelades i april 2016 priset för årets bästa CSR Projekt av Nordic Business Council of the Philippines. 

Pressreleaser

2015 > 08

Andra kvartalet april till juni 
Rörelseresultatet uppgick till -1 174 (-2 107)TSEK 
Resultatet efter skatt uppgick för perioden uppgick till -1 465 (-2 107) TSEK 
Resultat per aktie uppgick till -0,02 (-0,05) SEK 
Eget kapital per aktie uppgick till 0,14 (0,32) SEK 

Perioden januari till juni 
Rörelseresultatet uppgick till -2 641 (-3 635) TSEK 
Resultatet efter skatt uppgick till -2 138 (-3 654) TSEK 
Resultat per aktie uppgick till -0,03 (-0,10) SEK 
Eget kapital per aktie uppgick till 0,14 (0,32) SEK 

Viktiga händelser efter rapportperiodens slut 
Bolaget har slutit ett ramavtal med Golden Kingdom Holding försäljning av magnetit till Kina och fokus är nu på att påbörja dessa leveranser. 

Delta Minerals 
Delta Minerals AB är ett publikt svenskt aktiebolag noterat på AktieTorget med rättigheter att genomföra miljöprojekt i Filippinerna med stöd av regionala/lokala myndigheter. Företagets mål är att påbörja verksamhet i floddeltan i nordvästra Filippinerna för utvinning av mineraler och sand. 

Ladda ner hela rapporten här:

Delta Minerals har tecknat ramavtal med Golden Kingdom Holding Ltd. om att köpa magnetit.

Golden Kingdom Holding är ett Singapore-baserat tradingbolag inom råvaror. Delta Minerals har levererat ett antal materialprover som godkänts av köparen under andra halvåret och den första leveransen är under planering. Delta Minerals får därmed en partner som köper och transporterar en stor del av våra produkter. Bolaget är verksamt inom råvaror i Kina, Ryssland och Afrika.

Avtalet kan också utvidgas till sand (som fyllnads- och byggmaterial), även här har Golden Kingdom godkänt de materialprover Delta Minerals levererat. Diskussioner om ett fördjupat samarbete som även omfattar leveranser av sand pågår.

”Det är glädjande att Golden Kingdom Holding Ltd. vill köpa magnetit av Delta Minerals, men även andra produkter kan komma i fråga. Detta visar att det finns en god marknad för våra produkter," säger Thomas Lundgren VD Delta Minerals.

För ytterligare information kontakta
Håkan Gustafsson, Styrelseordförande, hakan.gustafsson@deltaminerals.se, mobil +46-70-268 00 35.
Thomas Lundgren, VD, thomas.lundgren@deltaminerals.se, mobil +46-70-397 25 24.

Etiketter: delta minerals ab

Prenumerera på pressutskick

Fyll i din e-postadress för att prenumerera på pressmeddelanden.

Aktiens utveckling

Följ utvecklingen av Delta Environmental Projects aktier på > Mangoldlistan