Välkommen till Delta Environmental Projects

Delta Environmental Projects är ett bolag som äger rättigheter, att med miljövinster för regionen, utvinna mineraler och byggmaterialprodukter i norra/nordvästra Filippinerna. 

I de områden där Bolaget är verksamt, uppstår ofta översvämningar i floderna på grund av den ansamlade eroderade sanden. Översvämningarna sker framförallt under monsunperioden och påverkar allvarligt lokalbefolkningen med dödsfall och stora sakskador. Det är därför viktigt att överflödig sand tas bort från floderna, så att vattenflödena regleras även under monsunperioden. Floden används som transportled och genom borttagande av sandmaterial kan vattenvägar öppnas och förbättras t ex genom invallning. Samhället (regionala och lokala myndigheter) är därför mycket positivt till det arbete som Delta Environmental Projects utför. Bolaget har genom koncession rätt att ta upp allt flodmaterial utan kostnad för samhället, samtidigt som företaget betalar skatt och avgifter till de lokala/provinsmyndigheterna. 

Bilder från verksamheten

loading...

Socialt ansvar - ekonomiskt stöd
Delta Environmental Projects stöder The Dominican Sisters of the Presentation, Manila. Dessa katolska systrar hjälper den lokala befolkningen med sjukvård och omsorg för handikappade. Området där systrarna arbetar drabbas ofta av översvämningar och behoven är stora.

Delta Environmental Projects stöder också den lokala grundskolan Paruddun Sur med byggmaterial och arbete. Genom detta stöd har skolan nu fått skolgården renoverad. Bolaget tilldelades i april 2016 priset för årets bästa CSR Projekt av Nordic Business Council of the Philippines. 

Pressreleaser

2015 > 05

Perioden januari till mars

  • Rörelseresultatet uppgick till -1 467 TSEK
  • Resultatet efter skatt uppgick för perioden uppgick till -674 TSEK
  • Resultat per aktie uppgick till -0,03 SEK
  • Eget kapital per aktie uppgick till 0,17 SEK


Viktiga händelser efter rapportperiodens slut

  • Delta Minerals tecknar avtal för sand försäljning till Singapore
  • Bolaget avslutade den riktade nyemissionen


Delta Minerals
Delta Minerals AB är ett publikt svenskt aktiebolag noterat på Aktietorget med rättigheter att genomföra miljöprojekt i Filippinerna med stöd av regionala/lokala myndigheter. Företagets mål är att påbörja verksamhet i floddeltan i nordvästra Filippinerna för utvinning av mineraler och sand.

Ladda ner hela kvartalsrapporten här:

Stockholm, 20 maj, 2015 – Kulissen AB har mer än 10 % av kapitalet

Kulissen AB har totalt 13 350 000 B-aktier i Delta Minerals AB vilket motsvarar 15,4 % av kapitalet och 9,3 % av rösterna i Delta Minerals och har därmed mer än 10 % av ägandet. Bolaget hade tidigare 6 100 000 B-aktier vilket motsvarade 8,0 % av kapitalet och 4,6 % av rösterna. Kulissen AB har tecknat i stället för Margaretha Smith i den nu avslutade riktade emissionen på samma villkor.

För ytterligare information kontakta
Håkan Gustafsson, Styrelseordförande, hakan.gustafsson@deltaminerals.se, mobil +46-70-268 00 35.
Thomas Lundgren, VD, thomas.lundgren@deltaminerals.se, mobil +46-70-397 25 24.

Stockholm, 20 maj, 2014 – Den riktade tilläggsemissionen är nu avslutad. Totalt tecknades 10.943.822 nya aktier av serie B och 2.188.764,4 kronor tillfördes bolaget. Aktiekapitalet ökades med 251.707,906 kronor.

Efter emissionen kommer bolaget att ha 86 956 521 aktier.

För ytterligare information kontakta
Håkan Gustafsson, Styrelseordförande, hakan.gustafsson@deltaminerals.se, mobil +46-70-268 00 35.
Thomas Lundgren, VD, thomas.lundgren@deltaminerals.se, mobil +46-70-397 25 24.

Stockholm 7 maj, 2015 - Kvartalsrapport Q1 publiceras 29 maj 2015

Delta Minerals AB senarelägger publiceringen av kvartalsrapport Q1 2015 till fredagen 29 maj 2015. 

För ytterligare information kontakta
Håkan Gustafsson, Styrelseordförande, hakan.gustafsson@deltaminerals.se, mobil +46-70-268 00 35.
Thomas Lundgren, VD, thomas.lundgren@deltaminerals.se, mobil +46-70-397 25 24.

Prenumerera på pressutskick

Fyll i din e-postadress för att prenumerera på pressmeddelanden.

Aktiens utveckling

Följ utvecklingen av Delta Environmental Projects aktier på > Mangoldlistan