Välkommen till Delta Environmental Projects

Delta Environmental Projects är ett bolag som äger rättigheter, att med miljövinster för regionen, utvinna mineraler och byggmaterialprodukter i norra/nordvästra Filippinerna. 

I de områden där Bolaget är verksamt, uppstår ofta översvämningar i floderna på grund av den ansamlade eroderade sanden. Översvämningarna sker framförallt under monsunperioden och påverkar allvarligt lokalbefolkningen med dödsfall och stora sakskador. Det är därför viktigt att överflödig sand tas bort från floderna, så att vattenflödena regleras även under monsunperioden. Floden används som transportled och genom borttagande av sandmaterial kan vattenvägar öppnas och förbättras t ex genom invallning. Samhället (regionala och lokala myndigheter) är därför mycket positivt till det arbete som Delta Environmental Projects utför. Bolaget har genom koncession rätt att ta upp allt flodmaterial utan kostnad för samhället, samtidigt som företaget betalar skatt och avgifter till de lokala/provinsmyndigheterna. 

Bilder från verksamheten

loading...

Socialt ansvar - ekonomiskt stöd
Delta Environmental Projects stöder The Dominican Sisters of the Presentation, Manila. Dessa katolska systrar hjälper den lokala befolkningen med sjukvård och omsorg för handikappade. Området där systrarna arbetar drabbas ofta av översvämningar och behoven är stora.

Delta Environmental Projects stöder också den lokala grundskolan Paruddun Sur med byggmaterial och arbete. Genom detta stöd har skolan nu fått skolgården renoverad. Bolaget tilldelades i april 2016 priset för årets bästa CSR Projekt av Nordic Business Council of the Philippines. 

Pressreleaser

2015 > 02

Fjärde kvartalet oktober - december
• Rörelseresultatet för fjärde kvartalet uppgick till -2 640 885 SEK 
• Resultatet efter skatt uppgick för perioden oktober-december till -2 275 988 SEK
• Resultat per aktie uppgick till -0,04 SEK
• Eget kapital per aktie uppgick till 0,19 SEK

Perioden januari till december
• Rörelseresultatet uppgick till -7 659 120 SEK 
• Resultatet efter skatt uppgick för perioden uppgick till -7 294 197 SEK
• Resultat per aktie uppgick till -0,10 SEK
• Eget kapital per aktie uppgick till 0,19 SEKViktiga händelser under året
• Bolaget har genomfört nyemissioner som tillfört bolaget 14 515 961 SEK efter emissionskostnader under året.
• Bolaget har tecknat avtal med Cagayan provinsen för att utföra geologiska undersökningar
• Bra resultat från den geologiska studien i Vigan
• Bolagets aktie noterades på Aktietorget den 28 juli
• Bolaget träffade slutligt avtal med Nova International om att operera dess anläggning i Cagayan
• Bolaget har uppskattat mineraltillgångar för Cagayan floden och för Aparrianläggningen. Den totala mineraltillgången beräknas 2.000.720.000 MT (Metric Ton) med en snitthalt på 3% Fe.
• Bolaget öppnar försäljningsbolag i Singapore
• Bolagets processanläggning klar för produktion i september
• Bolaget tecknar försäljningsavtal för 60 000 ton magnetit
• Bolaget tecknar avtal för att undersöka Buguey Lagoon
• Tecknings TO1B avslutades under fjärde kvartalet. Totalt tecknades 90,3 % vilket motsvarande 3 197 014 kronor
• I december beslutade Delta Minerals styrelse om riktad nyemission på 2 188 764 kronor

Delta Minerals
Delta Minerals AB är ett publikt svenskt aktiebolag noterat på Aktietorget med rättigheter att genomföra miljöprojekt i Filippinerna med stöd av regionala/lokala myndigheter. Företagets mål är att påbörja verksamhet i floddeltan i nordvästra Filippinerna för utvinning av mineraler och sand.

Framtidsutsikter
Delta Minerals har utvecklas bra under 2014. Vi har fått goda resultat i Filippinerna från de undersökningar vi har gjort och knutit upp nya områden för att utvinna material. Vi har slutit ett samarbetsavtal med Nova International och på ett tidigt stadium kommit över en produktionsanläggning. Detta har medfört att vi kunnat påbörja marknadsföringen av våra produkter och tecknat ett ramavtal på 60 000 ton magnetit. Syftet med pilotproduktionen är att få produktionserfarenhet, påbörja marknadsföringen av bolagets produkter, verifiera att våra tillstånd är på plats. Normalt uppstår produktionsproblem vid en produktionsstart, men vi har kommit igång väl under en kort tid. Införsäljningen av sand tar längre tid vilket är att förvänta. Vi arbetar med logistiken för att hantera de stora båtar (Panamax) som behövs för en lönsam försäljning av sand.
Vi har börjat planera för utbyggnaden av Delta Minerals verksamhet och vi förhandlar för finansiering av produktionsutvidgningen. 

Händelser efter rapportperiodens slut
Efter periodens utgång har bolaget bekräftat att de privatpersoner som investerat under 2014 är berättigade till investeraravdrag. 

Ladda ner hela bokslutskommunikén som pdf nedan:

Prenumerera på pressutskick

Fyll i din e-postadress för att prenumerera på pressmeddelanden.

Aktiens utveckling

Följ utvecklingen av Delta Environmental Projects aktier på > Mangoldlistan