Välkommen till Delta Environmental Projects

Delta Environmental Projects är ett bolag som äger rättigheter, att med miljövinster för regionen, utvinna mineraler och byggmaterialprodukter i norra/nordvästra Filippinerna. 

I de områden där Bolaget är verksamt, uppstår ofta översvämningar i floderna på grund av den ansamlade eroderade sanden. Översvämningarna sker framförallt under monsunperioden och påverkar allvarligt lokalbefolkningen med dödsfall och stora sakskador. Det är därför viktigt att överflödig sand tas bort från floderna, så att vattenflödena regleras även under monsunperioden. Floden används som transportled och genom borttagande av sandmaterial kan vattenvägar öppnas och förbättras t ex genom invallning. Samhället (regionala och lokala myndigheter) är därför mycket positivt till det arbete som Delta Environmental Projects utför. Bolaget har genom koncession rätt att ta upp allt flodmaterial utan kostnad för samhället, samtidigt som företaget betalar skatt och avgifter till de lokala/provinsmyndigheterna. 

Bilder från verksamheten

loading...

Socialt ansvar - ekonomiskt stöd
Delta Environmental Projects stöder The Dominican Sisters of the Presentation, Manila. Dessa katolska systrar hjälper den lokala befolkningen med sjukvård och omsorg för handikappade. Området där systrarna arbetar drabbas ofta av översvämningar och behoven är stora.

Delta Environmental Projects stöder också den lokala grundskolan Paruddun Sur med byggmaterial och arbete. Genom detta stöd har skolan nu fått skolgården renoverad. Bolaget tilldelades i april 2016 priset för årets bästa CSR Projekt av Nordic Business Council of the Philippines. 

Pressreleaser

2015 > 01

Stockholm, 22 januari, 2015 – Delta Minerals gör bedömningen att villkoren för investeraravdrag för året 2014 är uppfyllda.

Fysiska personer som investerat i bolaget 1 december 2013 – 31 december 2014 kan dra av 50 % av investerat belopp. Avdrag medges med högst 650 000 kronor per år, vilket motsvarar förvärv av andelar för 1 300 000 kronor.

Delta Minerals kommer att lämna in kontrolluppgifter till Skatteverket på de som har deltagit i emissioner under denna tid. Det är sedan upp till den enskilda investeraren att utnyttja avdraget. Bolaget kan inte lämna kontrolluppgifter på de som har förvaltarregistrerat sina aktier men möjligheten finns även för dessa personer att begära avdrag i sin deklaration. Vissa villkor är dock förenade med avdraget, till exempel måste man behålla aktierna under 5 år för att inte tvingas återföra avdraget.

Fullständiga villkor och anvisningar finns att läsa på skatteverkets hemsida: http://www.skatteverket.se/investeraravdrag

Observera att det är endast de som köpt aktier i emissioner som kan utnyttja avdraget. Det är ej tillämpbart om man köpt aktier via Aktietorget.

För ytterligare information kontakta
Håkan Gustafsson, Styrelseordförande, hakan.gustafsson@deltaminerals.se, mobil +46-70-268 00 35.
Thomas Lundgren, VD, thomas.lundgren@deltaminerals.se, mobil +46-70-397 25 24.

Prenumerera på pressutskick

Fyll i din e-postadress för att prenumerera på pressmeddelanden.

Aktiens utveckling

Följ utvecklingen av Delta Environmental Projects aktier på > Mangoldlistan