Välkommen till Delta Environmental Projects

Delta Environmental Projects är ett bolag som äger rättigheter, att med miljövinster för regionen, utvinna mineraler och byggmaterialprodukter i norra/nordvästra Filippinerna. 

I de områden där Bolaget är verksamt, uppstår ofta översvämningar i floderna på grund av den ansamlade eroderade sanden. Översvämningarna sker framförallt under monsunperioden och påverkar allvarligt lokalbefolkningen med dödsfall och stora sakskador. Det är därför viktigt att överflödig sand tas bort från floderna, så att vattenflödena regleras även under monsunperioden. Floden används som transportled och genom borttagande av sandmaterial kan vattenvägar öppnas och förbättras t ex genom invallning. Samhället (regionala och lokala myndigheter) är därför mycket positivt till det arbete som Delta Environmental Projects utför. Bolaget har genom koncession rätt att ta upp allt flodmaterial utan kostnad för samhället, samtidigt som företaget betalar skatt och avgifter till de lokala/provinsmyndigheterna. 

Bilder från verksamheten

loading...

Socialt ansvar - ekonomiskt stöd
Delta Environmental Projects stöder The Dominican Sisters of the Presentation, Manila. Dessa katolska systrar hjälper den lokala befolkningen med sjukvård och omsorg för handikappade. Området där systrarna arbetar drabbas ofta av översvämningar och behoven är stora.

Delta Environmental Projects stöder också den lokala grundskolan Paruddun Sur med byggmaterial och arbete. Genom detta stöd har skolan nu fått skolgården renoverad. Bolaget tilldelades i april 2016 priset för årets bästa CSR Projekt av Nordic Business Council of the Philippines. 

Pressreleaser

2014 > 12

Stockholm, 12 december, 2014 – Teckning för 2:a perioden av TO1B är avslutad varvid 12 829 367  aktier tecknades och Bolaget tillfördes 2 565 873 kronor. I samband med denna option har Bolagets styrelse beslutat om en riktad emission om 11 987 301 aktier, som tillför Bolaget 2 397 460  kronor.

Teckningen för 2:a perioden av TO1B är avslutad och 12 829 367 aktier tecknades med stöd av TO1B i 2:a perioden. Detta motsvarar 73,31 % av totalt emitterade teckningsoptioner och Bolaget kommer att tillföras 2 565 873 kronor.

Totalt utnyttjades 90,31 % av samtliga utställda optioner och bolaget tillfördes
totalt 3 220 363 kronor i TO1B.

I samband med denna option har Bolagets styrelse beslutat om en riktad emission på samma villkor som 2:a perioden dvs. 0,20 kronor per aktie till ett fåtal på förhand vidtalade investerare omfattande 11 987 301 aktier. Denna emission riktades till Margaretha Smith, Montana Sweden AB, Alfanet Innovation AB, Mikael Rosencrantz, Per Nilsson samt Patric Sjölund och kommer att tillföra Bolaget 2 397 460  kronor.

De tecknade aktierna kommer att registreras hos Bolagsverket snarast. Efter registreringen kommer bolaget att ha 88 000 000 aktier.

”Denna finansiering gör det möjligt att avsluta uppbyggnaden i Appari och vi räknar med att den ska räcka för att generera ett kassaflöde. Jag är mycket nöjd att vi på denna korta tid kan få en produktion som finansierar Bolaget,” säger Thomas Lundgren VD.

För ytterligare information kontakta
Håkan Gustafsson, Styrelseordförande, hakan.gustafsson@deltaminerals.se,
mobil +46-70-268 00 35.
Thomas Lundgren, VD, thomas.lundgren@deltaminerals.se, mobil +46-70-397 25 24.

Stockholm 2 dec 2014 - I syfte att informera aktiemarknaden om hur verksamheten utvecklas kommer ledningen i Delta Minerals att presentera sig på det Finansevent som anordnas i Stockholm den 11 december 2014.

Delta Minerals kommer att presenteras av Thomas Lundgren, VD Delta Minerals.

Plats Scandic Anglais Hotell i Stockholm, 1 trappa upp, Konferensavdelningen
Datum Torsdagen den 11 december 2014
Tid Kl 18.00 – ca 21.00 (Delta Minerals presenteras ca kl 18.45)

Obligatorisk föranmälan senast den 10 december till stockholm@finansevent.se

För ytterligare information kontakta
Håkan Gustafsson, Styrelseordförande, hakan.gustafsson@deltaminerals.se,
mobil 070-268 00 35.
Thomas Lundgren, VD, thomas.lundgren@deltaminerals.se, mobil 0703-97 25 24.

Prenumerera på pressutskick

Fyll i din e-postadress för att prenumerera på pressmeddelanden.

Aktiens utveckling

Följ utvecklingen av Delta Environmental Projects aktier på > Mangoldlistan