Välkommen till Delta Environmental Projects

Delta Environmental Projects är ett bolag som äger rättigheter, att med miljövinster för regionen, utvinna mineraler och byggmaterialprodukter i norra/nordvästra Filippinerna. 

I de områden där Bolaget är verksamt, uppstår ofta översvämningar i floderna på grund av den ansamlade eroderade sanden. Översvämningarna sker framförallt under monsunperioden och påverkar allvarligt lokalbefolkningen med dödsfall och stora sakskador. Det är därför viktigt att överflödig sand tas bort från floderna, så att vattenflödena regleras även under monsunperioden. Floden används som transportled och genom borttagande av sandmaterial kan vattenvägar öppnas och förbättras t ex genom invallning. Samhället (regionala och lokala myndigheter) är därför mycket positivt till det arbete som Delta Environmental Projects utför. Bolaget har genom koncession rätt att ta upp allt flodmaterial utan kostnad för samhället, samtidigt som företaget betalar skatt och avgifter till de lokala/provinsmyndigheterna. 

Bilder från verksamheten

loading...

Socialt ansvar - ekonomiskt stöd
Delta Environmental Projects stöder The Dominican Sisters of the Presentation, Manila. Dessa katolska systrar hjälper den lokala befolkningen med sjukvård och omsorg för handikappade. Området där systrarna arbetar drabbas ofta av översvämningar och behoven är stora.

Delta Environmental Projects stöder också den lokala grundskolan Paruddun Sur med byggmaterial och arbete. Genom detta stöd har skolan nu fått skolgården renoverad. Bolaget tilldelades i april 2016 priset för årets bästa CSR Projekt av Nordic Business Council of the Philippines. 

Pressreleaser

2014 > 10

Manilla, 21 oktober 2014 – Delta Minerals anrikningsverk i Appari, Cagayan har uppnått planerad kapacitet.

Delta Minerals kör för närvarande in den nyligen ombyggda anläggningen i Appari, Cagayan.
Under oktober har anrikningsverket periodvis uppnått den planerade produktionsnivån, men ännu ej i kontinuerlig drift. Arbetet, med att säkerställa långsiktig hög produktionsnivå pågår för närvarande och vi förväntar oss att detta kommer att ske under de närmaste månaderna.

Stockholm, 7 oktober, 2014 – Teckning för den första perioden av TO1B är avslutad. 

Totalt tecknades 2 974 957 B-aktier med stöd av TO1B. Detta motsvarar 16,95% av totalt emitterade teckningsoptioner och bolaget tillfördes 654 490,54 kronor.

De tecknade aktierna kommer att registreras hos Bolagsverket snarast. Efter registreringen kommer bolaget att ha 63 183 332 aktier.

För de återstående 14 575 163 optionerna gäller att en teckningsoption berättigar till teckning av en B-aktie 4/11 - 28/11 2014. Teckningskursen uppgår till sjuttiofem (75) procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för aktien enligt AktieTorgets officiella kursstatistik under den period på 20 handelsdagar som slutar två bankdagar innan utnyttjande-perioden börjar. Dock med ett maximum på 0,50 kronor och ett minimum på 0,20 kronor.

Prenumerera på pressutskick

Fyll i din e-postadress för att prenumerera på pressmeddelanden.

Aktiens utveckling

Följ utvecklingen av Delta Environmental Projects aktier på > Mangoldlistan