Välkommen till Delta Environmental Projects

Delta Environmental Projects är ett bolag som äger rättigheter, att med miljövinster för regionen, utvinna mineraler och byggmaterialprodukter i norra/nordvästra Filippinerna. 

I de områden där Bolaget är verksamt, uppstår ofta översvämningar i floderna på grund av den ansamlade eroderade sanden. Översvämningarna sker framförallt under monsunperioden och påverkar allvarligt lokalbefolkningen med dödsfall och stora sakskador. Det är därför viktigt att överflödig sand tas bort från floderna, så att vattenflödena regleras även under monsunperioden. Floden används som transportled och genom borttagande av sandmaterial kan vattenvägar öppnas och förbättras t ex genom invallning. Samhället (regionala och lokala myndigheter) är därför mycket positivt till det arbete som Delta Environmental Projects utför. Bolaget har genom koncession rätt att ta upp allt flodmaterial utan kostnad för samhället, samtidigt som företaget betalar skatt och avgifter till de lokala/provinsmyndigheterna. 

Bilder från verksamheten

loading...

Socialt ansvar - ekonomiskt stöd
Delta Environmental Projects stöder The Dominican Sisters of the Presentation, Manila. Dessa katolska systrar hjälper den lokala befolkningen med sjukvård och omsorg för handikappade. Området där systrarna arbetar drabbas ofta av översvämningar och behoven är stora.

Delta Environmental Projects stöder också den lokala grundskolan Paruddun Sur med byggmaterial och arbete. Genom detta stöd har skolan nu fått skolgården renoverad. Bolaget tilldelades i april 2016 priset för årets bästa CSR Projekt av Nordic Business Council of the Philippines. 

Pressreleaser

2014 > 07

Stockholm, 25 juli 2014 – Delta Minerals har tecknat ett ”Letter of Intent” med Nova International, ett koreanskt företag, för att verka som operatörer för Novas processanläggning vid Cagayanfloden. Detta ”Letter of Intent” övergår i ett slutligt avtal efter en godkänd Due Diligence Process, som för närvarande pågår. Denna förväntas bli slutförd i början av augusti. Avtalet innefattar också giltiga tillstånd.

Därigenom får Delta Minerals tillgång till en pilotanläggning, som möjliggör drift inom några månader. En optimal process för utvinningen av mineraler med mera ur sanden kommer att utvecklas på denna produktionsanläggning, under namnet Delta Process. Samma process kommer att användas som standard på Delta Minerals framtida produktionsanläggningar.

Avtalet ger bolaget en möjlighet att finjustera produktionsanläggningen och leverera sand och grus enligt specifikation samt magnetit av hög kvalitet.

Delta Minerals har överenskommit med Nova International om en månatlig avgift som räknas av från det slutliga beloppet vid produktionsstart. Nova erhåller också en royalty på magnetit och parterna har också överenskommit om en vinstformel. Resultatet kommer att offentliggöras allteftersom Delta Minerals får mer erfarenhet från pilotproduktionen. Delta Minerals har också rätt att förvärva 50 % av anläggningen inom tre år. Betalningar eller investeringar som Delta Minerals gör ska dras av från den slutliga köpeskillingen.

Nova International ansvarar för att alla tillstånd är giltiga.

Genom detta avtal kommer Delta Minerals att påbörja leveranser innan årsskiftet och tidsplanen kommer att förkortas avsevärt.

Informationsmöte tisdag 12 augusti 2014
Avtalet med Nova International innebär stora förändringar och möjligheter. Därför kommer Delta Minerals att hålla ett informationsmöte tisdagen den 12 augusti kl 10.00 på Hotell Birger Jarl Conference, Birger Jarlsgatan 61A, Stockholm.

Cornelio Casido, President Delta Minerals Global Pacific Inc. och företrädare för Nova International deltar och svarar på frågor.

Lunch serveras efter informationsmötet. Registrera dig för evenemanget på Delta Minerals hemsida www.deltaminerals.se.

Delta Minerals projekt i Filippinerna
I flera av Filippinernas flodområden inträffar ofta översvämningar framförallt under monsunperioden, som allvarligt påverkar befolkningen i dessa områden med dödsolyckor och stora markskador på grund av eroderad och ansamlad sand i dessa floder. Genom att föra bort överflödigt flodmaterial bidrar Delta Minerals verksamhet till viktiga miljö- och samhällsinsatser. Magnetit kommer att separeras från flodmaterialet och säljas till stålindustrin.

För ytterligare information kontakta
Håkan Gustafsson, Styrelseordförande, hakan.gustafsson@deltaminerals.se, mobil +4670-268 00 35.
Thomas Lundgren, VD, thomas.lundgren@deltaminerals.se, mobil +46703-97 25 24.

Stockholm, 17 juli, 2014 – Delta Minerals emission har avslutats och registrerats hos Bolagsverket.

Delta Minerals emission från juni har registrerats hos Bolagsverket. De utgivna Betalda Tecknade Units (BTU B) kommer per den 24 juli 2014 omvandlas till ordinarie aktier serie B och teckningsrätter TO1B. 

Totalt emitterades 17 550 120 aktier serie B samt 17 550 120 teckningsoptioner av serie 1 B till en teckningskurs om 0,40 kronor per aktie, varav 14 134 237 aktier och 14 134 237 teckningsoptioner tecknades genom kontant betalning och 3 415 883 aktier och 3 415 883 teckningsoptioner tecknades genom kvittning av fordran. Totalt tecknades 82 % av de erbjudna aktierna. 

Bolaget har efter genomförd nyemission totalt 60 208 375 aktier utestående, varav 6 284 130 aktier serie A samt 53 924 245 aktier serie B. 

Bolagets aktiekapital uppgår efter nyemissionen till 1 384 792 SEK. 

Emissionskostnaderna uppgår totalt till cirka 1,52 MSEK, varav 840 KSEK är ersättning till garanter. 

Prenumerera på pressutskick

Fyll i din e-postadress för att prenumerera på pressmeddelanden.

Aktiens utveckling

Följ utvecklingen av Delta Environmental Projects aktier på > Mangoldlistan