Bolagstämmokommuniké – extra bolagsstämma, 21 dec, 2018 

Delta Environmental Projects AB har den 21 december haft extra bolagsstämma hos Partner Fondkommission, Biblioteksgatan 1, Stockholm.
 
Stämman beslöt att till ny revisor i Delta Environmental Projects välja Revideco AB (556253-1037) som ny revisor i bolaget.

Skälet till bytet av revisor och revisionsfirma är den omorganisation som skett av bolagets administration.
 
För ytterligare information kontakta:
Håkan Gustafsson, VD, hakan.gustafsson@deltaminerals.se, mobil +46-70-268 00 35.

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter