Teckning av T02

Delta Environmental Projects ABs teckningsoption TO2 tecknades till 44 % kontant för ett belopp om 1 678 440,78 kronor. Antal nya aktier av serie-B är 72 975 686 st. Emitterade interimsaktier kommer att omvandlas till aktier av serie-B så snart Bolagsverket har registrerat ärendet. Efter emisionen har bolaget 6 284 130 A-aktier och 399 004 164 B-aktier.
 
Information om köp- och säljkurser för B-aktien återfinns på www.graviton.se.  

För ytterligare information kontakta
Håkan Gustafsson, VD, hakan.gustafsson@deltaminerals.se, mobil +46-70-268 00 35.

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter