Delta Environmental Projects har erhållit ett förnyat LOI från Salim Group, Indonesien

Delta Environmental Projectshar erhållit ett förnyat LOI från Salimgruppen gällande gruppens fortsatta intresse att köpa sand.
 
Projektet försenades under våren pga vissa kvalitetsfrågor, som sedermera klarlagts.
 
Håkan Gustafsson hade mitten på juli framgångsrika möten i Singapore med agenten Peninsula Reach och kunden; Salim Group, som nu resulterat i detta förnyade LOI.
 
Teamet för att arbeta med projektet i Antique har också förstärkts med nyckelpersoner.
 
”Detta förnyade LOI, som vi nu erhållit från Salimgruppen gör att vi med stort engagemang planerar för leveranser till Indonesien under hösten”. Säger Håkan Gustafsson VD, Delta Environmental Projects.
 
För ytterligare information kontakta
Håkan Gustafsson, VD, hakan.gustafsson@deltaminerals.se, mobil +46-70-268 00 35.
 

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter