Årsredovisning samt handlingar till årsstämma

Fullständiga förslag till beslut samt redovisningshandlingar och revisionsberättelse finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.deltaminerals.se, inför årsstämma den 25 maj 2018, klockan 13.00 hos Partner Fondkommission, Biblioteksgatan 1, Stockholm.
 
Kopior av dessa handlingar kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

För ytterligare information kontakta:
Håkan Gustafsson, Styrelseordförande, hakan.gustafsson@deltaminerals.se, mobil +46-70-268 00 35.
Christian Bönnelyche, VD, christian.bonnelyche@deltaminerals.se, mobil+46-76 866 31 61.

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter