Förlängning av lösen av T02 till fredag 18 maj 2018. Inbjudan till informationsmöte för TO2 innehavare onsdag den 16e maj kl 10-12.

Styrelsen för Delta Environmental Projects AB (publ) (”Bolaget”) har beslutat att förlänga teckningstiden för lösen av TO2 till fredag 18 maj 2018.
 
Villkor och anvisningar som förut, en TO2 ger rätt att teckna en ny B aktie till kvotvärde 2,3 öre. Se tidigare PM för instruktion.
 
Styrelsen inbjuder till informationsmöte för TO2 innehavare onsdag den 16 maj 2018 kl 10-12 hos Partner Fondkommission, Biblioteksgatan 1, Stockholm. Uppdatering kommer att ges om affärsläget. Anmälan till info@partnerfk.se.  
 
För ytterligare information kontakta
Håkan Gustafsson, Styrelseordförande, hakan.gustafsson@deltaminerals.se, mobil +46-70-268 00 35.
Christian Bönnelyche, VD, christian.bonnelyche@deltaminerals.se, mobil+46-76 866 31 61
 

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter