Delta Environmental Projects emission registrerad

Delta Minerals AB har slutfört nyemissionen som styrelsen beslutade den 14 september 2017 med stöd av bemyndigande från ordinarie bolagstämma den 28 juni 2017.
Med anledning av att Units registrerats hos Bolagsverket kommer handel i BTU att upphöra och utfärdade BTU kommer att ersättas med aktier och Teckningsoptioner.

 
Sista dag för handel med BTU är torsdagen den 11 januari 2018.

Stoppdag hos Euroclear är måndagen den 15 januari 2018.
 
De nya B-aktierna beräknas finnas på respektive VP-konto/depå onsdagen den 17 januari 2018.

Bolaget tillförs före emissionskostnader cirka 8,3 MSEK genom Företrädes-emissionen. Emissionskostnader hänförlig till Företrädesemissionen beräknas uppgå till cirka 1,5 MSEK. Aktiekapitalet ökar med högst 3 821 592,92 SEK till 7 643 185,84 SEK genom Företrädesemissionen. Aktiekapitalet ökar med högst 3 821 592,92 SEK till 11 464 778,77 SEK genom Teckningsoptioner.

Sammantaget medför dessa åtgärder att aktiekapitalet i Bolaget efter Företrädesemissionen kommer att uppgå till 7 643 185,84 SEK fördelat på 332 312 608 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,023 SEK.
 
För ytterligare information kontakta
Håkan Gustafsson, Styrelseordförande, hakan.gustafsson@deltaminerals.se, mobil +46-70-268 00 35.
Christian Bönnelyche, VD, christian.bonnelyche@deltaminerals.se, mobil+46-76 866 31 61

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter