Valberedningen i Delta Environmental Projects föreslår Richard Bagge till ny styrelsemedlem 

En valberedning representerande 22 % av rösterna i bolaget föreslår att Richard Bagge väljs in i styrelsen.

Richard Bagge, född 1951, är civilekonom från HHS. Efter 10 år i Atlas Copco och Electrolux varav 6 år i Asien, har han varit 30 år i finansbranschen där han både varit anställd och arbetat med egen investeringsverksamhet. Han är styrelseordförande i EasyFill AB (publ), styrelseledamot i Cortus Energy AB (publ) och partner i Partner Fondkommission AB.
Om bolagstämman godkänner tillvalet av Richard Bagge kommer styrelsen att bestå av 5 ledamöter.
 
För ytterligare information kontakta
Håkan Gustafsson, Styrelseordförande, hakan.gustafsson@deltaminerals.se,
mobil +46-70-268 00 35.
Christian Bönnelyche, VD, christian.bonnelyche@deltaminerals.se, mobil+46-76 866 31 61

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter