Tillägg till kallelse för extra bolagsstämma 22 december 2017 i Delta Environmental Projects AB (publ) 

Aktieägarna i Delta Environmental Projects AB (publ), org. nr. 556935-5711 ("Bolaget") är sedan tidigare kallade till bolagsstämma den 22 december 2017 kl. 13.00 på Konferens Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57A i Stockholm. Kallelsen kompletteras med följande nytt förslag till beslut. 
 
Fastställande av antal ledamöter och val av styrelseledamot – (Punkt 8)
 
Styrelsen föreslår att antalet av bolagsstämman valda styrelseledamöter, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska vara fyra (4) stycken utan suppleanter. 
 
Styrelsen kommer på Bolagets hemsida innan extra bolagsstämman alternativt på bolagsstämman föreslå en person att väljas som ordinarie styrelseledamot i Bolaget.
 
För ytterligare information kontakta:
Håkan Gustafsson, Styrelseordförande, hakan.gustafsson@deltaminerals.se,
mobil +4670-268 00 35.
Christian Bönnelyche, VD, christian.bonnelyche@deltaminerals.se, mobil +46-76 866 31 61

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter