Delårsrapport juli - september 2017

Perioden juli till september

  • Rörelseresultatet uppgick till -1 878 (-1 433) TSEK
  • Resultatet efter skatt uppgick för perioden uppgick till -2 366 (-863) TSEK
  • Resultat per aktie uppgick till -0,01 (-0,01) SEK
  • Eget kapital per aktie uppgick till 0,07 (0,15) SEK
  • Delta Environmental Projects tecknar operatörsavtal i Antique, sydvästra Filippinerna
  • Bolaget erhåller en intresseanmälan från Gallant Venture Ltd för 360 000 MT (ton) avseende Indonesien

Viktiga händelser efter rapportperiodens slut

  • Delta Environmental Projects tecknar entreprenörsavtal med Mega Metro Pacific Ventures Corporation
  • Delta Environmental Projects påbörjar produktionen i Antique
  • Delta Environmental Projects företrädesemission 49% övertecknad
  • Förberedelser inför slutavtal och leverans till kunden Gallant Ventures har nyligen genomförts i samarbete med vår agent Peninsula Reach.

VD har ordet
Vi gläder oss åt att den företrädesemissionen som genomfördes i september/oktober övertecknades med 49 %. Det kapital som tagits in används till att starta upp produktionen i Antique, Filipinerna, där vår nya produktionsanläggning är framtagen för Gallant Venture. De har tidigare tecknat en ”Intresseanmälan om förvärv av sand från Filippinerna” av Delta Environmental Projects för en första order på 360 000 MT (ton) och vi arbetar nu på att genomföra denna.

Produktionsstarten går enligt plan och vi bygger samtidigt upp infrastrukturen i Antique, som t.ex. vägar och en dieseldepå.  Vi är nu redo att visa kunden Gallant Venture att vi kan producera de efterfrågade volymerna.

I slutet av november genomförde vi förhandlingar med vår agent Peninsula Reach, som gick bra. De närmaste veckorna kommer vi att slutförhandla med Gallant Venture med förhoppning om att skriva ett leveransavtal i början av nästa år. Det bör därefter inte dröja länge förrän den första leveransen går.

Det är roligt att se att vi har kommit så långt under de senaste månaderna.

Christian Bönnelyche
Verkställande Direktör

Läs hela rapporten här:

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter