Delta Environmental Projects tecknar avtal med Mega Metro Pacific Ventures Corporation 

Delta Environmental Projects har kommit överens med Mega Metro Pacific Ventures Corporation (MMPVC) för uppdraget som maskinentreprenör i Antique, bolagets nya processanläggning. Mega Metro Pacific Ventures Corporation påbörjar produktionen i Antique inom några dagar.

Mega Metro Pacific Ventures Corporation är ett filippinskt företag i gruv- och byggbranschen och bland annat verksam som maskinentreprenör.  I produktionsanläggningen Antique pågår nu intensiva förberedelser för produktionsstart. Vi är övertygade att MMPVC med sin stora erfarenhet kommer att göra ett gott arbete till ett attraktivt pris. Med MMPVC har vi goda förhoppningar om att säkerställa produktionen.

Inom den närmaste tiden kommer slutkunden Gallant Venture Ltd, tillsammans med vår agent Peninsula Reach till Antique, för att inspektera verksamheten vilket förhoppningsvis kommer att resultera i en bindande order.

Bolaget genomför för närvarande en företrädesemission:

  • Registrerade aktieägare på avstämningsdagen äger rätt att med före­trädesrätt teckna units i Företrädesemissionen. Innehav av en (1) aktie berättigar till teckning av en (1) unit bestående av en (1) ny aktie samt en (1) vederlagsfri teckningsoption. Härutöver erbjuds aktieägare och allmänheten att anmäla intresse om teckning av units utan företrädes­rätt.
  • Teckningskurs är 0,05 kr per unit (pre-money värde 8,3 MSEK).
  • Teckning av units med stöd av uniträtter ska ske under perioden från och med den 25 september 2017 till och med den 9 oktober 2017, genom samtidig betalning.
  • Teckning av units utan stöd av uniträtter ska ske under samma tidsperiod.
  • Handel med uniträtter äger rum på Mangoldlistan under perioden från och med den 25 september 2017 till och med den 5 oktober 2017.
  • Handel med Betalda Tecknade Units (BTU) äger rum på Mangoldlistan under perioden från och med den 25 september 2017 och fram till dess att emissionen blivit registrerad hos Bolagsverket.


Finansiell rådgivare
Partner Fondkommission AB
Legal rådgivare
Synch Advokat AB
 
För ytterligare information kontakta
Håkan Gustafsson, Styrelseordförande, hakan.gustafsson@deltaminerals.se, mobil +46-70-268 00 35.
Christian Bönnelyche, VD, christian.bonnelyche@deltaminerals.se, mobil+46-76 866 31 61

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter