Delårsrapport april – juni 2017 

Perioden april till juni 
• Rörelseresultatet uppgick till -2 036 (-3 290) TSEK 
• Resultatet efter skatt uppgick för perioden uppgick till -2 889 (-3 316) TSEK 
• Resultat per aktie uppgick till -0,02 (-0,03) SEK 
• Eget kapital per aktie uppgick till 0,09 (0,15) SEK 
• Delta Environmental Projects tecknar agentavtal i april med Peninsula Reach, Singapore och avslutar därmed samarbetsavtalet med Chahaya, Singapore 

Viktiga händelser efter rapportperiodens slut 
• Delta Environmental Projects tecknar operatörsavtal i Antique, Sydvästra Filippinerna 
• Bolaget erhåller en intresseanmälan från Gallant Venture Ltd för 360 000 MT (ton) avseende Indonesien. 

VD har ordet 
Organisationen har jobbat hårt med vår nya agent Peninsula Reach, Singapore under senvåren 2017 och detta börjar nu bära frukt. 

Förhandlingarna med Delta Environmental Projects kundkontakter har under 2017 lett till ett antal konkreta affärsmöjligheter. Vi har också identifierat och skrivit avtal med en ny produktionsanläggning i Antique i sydvästra Filippinerna, som är avgörande för att komma geografiskt närmare nya kunder. 

Det är mycket viktigt att ha en direkt dialog med potentiellt nya kunder, vilket avtalet med Peninsula Reach gett oss möjligheter till. 

Tidigare var Aparri vår enda produktionsanläggning belägen i norra Filippinerna. De potentiella kunderna och deras geografiska läge medför att bolaget nu utvecklar produktionsanläggningar i nya geografiska lägen med förbättrad logistik och optimerad produktkvalitet för kommande affärer. 

Det geografiska läget är viktigt för att leverera till kunder lokaliserade både norr och söder om Filippinerna. Därför har vi identifierat ett antal produktionsanläggningar i norra och södra delarna av landet. Vi har på dessa platser säkrat produktkvalitet genom prover och kemiska analyser. Vi har också säkrat logistik och lastningsmöjligheter på dessa platser. 
Vi slutförde förhandlingar med Peninsula Reach som agent i april 2017 och samarbetet har redan resulterat i en intresseanmälan från Gallant Venture Ltd som är en del av Salimgruppen (ett stort privatägt industriellt och finansiellt konglomerat i Indonesien) som är verksamt med infrastrukturprojekt i bland annat Indonesien. Vi har nu en intresseanmälan från Gallant Venture om förvärv av sand från Filippinerna för en första order på 360 000 MT (ton). 2 

Affären har tillkommit tack vare vår nya agent Peninsula Reach i Singapore. För att säkerställa våra leveranser och optimera bolagets logistik har Bolaget tecknat ett operatörsavtal med ägarfamiljen Fernando M. Maquirang i Antique. Det är ett avtal beträffande produktion baserat på ägarens tillstånd. Vi är operatör och betalar en royalty till ägaren som garanterar alla tillstånd. Avtalet i Antique är en viktig hörnsten för att kunna leverera till Gallant Venture Ltd relativt snabbt. 

Nu börjar ett intensivt arbete för att bygga upp verksamheten i Antique och nästa steg i processen är att slutförhandla ett avtal med Gallant Venture Ltd. 
Det är vår förhoppning att denna intresseanmälan ska kunna omvandlas till ett slutgiltigt avtal inom den närmaste tiden. 

Christian Bönnelyche
Verkställande Direktör 

Ladda ner hela rapporten här:

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter