Delårsrapport januari - mars 2017

Perioden januari till mars

  • Rörelseresultatet uppgick till -2 209 (-1 077) TSEK
  • Resultatet efter skatt uppgick för perioden uppgick till -2 214 (-879) TSEK
  • Resultat per aktie uppgick till -0,01 (-0,01) SEK
  • Eget kapital per aktie uppgick till 0,11 (0,9) SEK
  • Delta Minerals får första ordern på Hexapods och levererar enligt plan.

 
Viktiga händelser efter rapportperiodens slut

  • Delta Minerals tecknar agentavtal med Peninsula Reach, Singapore
  • Delta Minerals avslutar sitt avtal med Chahaya.

Ladda ner hela rapporten här: 

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter