Delta Minerals senarelägger bolagets årsstämma

Styrelsen i Delta Minerals har beslutat att bolagets årsstämma för räkenskapsåret 2016 flyttas till 28 juni. Kallelse med datum och klockslag, förslag till dagordning samt årsredovisning och handlingar offentliggörs senare.
                                                
För ytterligare information, vänligen kontakta
Håkan Gustafsson, styrelseordförande, hakan.gustafsson@deltaminerals.se, mobil +46-70 268 00 35
Per Olsson, IR ansvarig, ir@deltaminerals.se, mobil + 46-73 145 14 41.

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter