Delta Minerals har beslutat om avnotering från AktieTorget

Styrelsen i Delta Minerals har, i enlighet med av den extra bolagsstämman den 10 november 2016 beslutat bemyndigande, fattat ett antal beslut som rör handeln med Bolagets aktier. Dessa beslut avser uppsägning av Bolagets noteringsavtal med Aktietorget, beslut om att aktierna ska avnoteras från Aktietorget och att inofficiell handel med aktien ska ske hos Mangold Fondkommission AB.

I samråd med Aktietorget har styrelsen i Delta Minerals därför beslutat att sista dag för noteringen är 28 november 2016.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Håkan Gustafsson, styrelseordförande, hakan.gustafsson@deltaminerals.se, mobil +46-70 268 00 35
Per Olsson, IR ansvarig, ir@deltaminerals.se, mobil + 46-73 145 14 41.

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter