Delta Minerals aktie listas på Mangoldlistan den 1 december 2016

Bakgrund
Styrelsen för Delta Minerals (Delta Environmental Projects AB, ”DEMI” eller ”Bolaget”) har beslutat att inleda handel i Bolagets aktie på Mangoldlistan. 

Handel i Bolagets aktie
Mangold Fondkommission AB har beslutat att ta upp Bolagets aktie till handel med start torsdag den 1 december 2016. Handeln kommer att ske under kortnamn DEMI B, ISIN-Kod: SE0005620051. 

Orderläggning
Endast börsmedlemmar (Nasdaq OMX Nordic Stockholm) får lägga order på Mangoldlistan. Privatpersoner och företag som vill lägga order ombeds därför att kontakta sin bank eller sitt värdepappersinstitut, t.ex. Avanza, Nordnet mfl. Mer information om Mangoldlistan finns på Mangold Fondkommission AB:s hemsida www.mangold.se under fliken Mangoldlistan. 

Övrig information
Mangold Fondkommission AB har tillstånd att enl. 2 kap 1 § 1p. lagen om värdepappersmarknaden (" VML ") mottaga och vidarebefordra order i fråga om ett eller flera finansiella instrument och får därmed organisera handel i finansiella instrument. Mangold Fondkommission AB har också en marknadsövervakningsfunktion enl. 8 kap 13 § VML som övervakar handeln och kursbildningen och ser till att handeln sker i överensstämmelse med Mangold Fondkommission AB:s regna regler, VML, andra författningar och god sed på värdepappersmarknaden.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Håkan Gustafsson, styrelseordförande, hakan.gustafsson@deltaminerals.se, mobil +46-70 268 00 35
Per Olsson, IR ansvarig, ir@deltaminerals.se, mobil + 46-73 145 14 41.
För ytterligare information om Mangold, 
Vänligen se www.mangold.se/om-mangold/ eller kontakta Jens Åman, Corporate Sales, Investment Banking, Tel +46 8 5030 1573

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter