Delta tecknar Memorandum of Agreement (MOA) för bearbetning av marknaden i Bangladesh

Delta Minerals, Bangladesh Development Company LTD. BDC ett systerbolag till BDG-MAGURA GROUP och KUJACKS PTE LTD. har tecknat ett samarbetsavtal. Samarbetet mellan partnerna syftar till att identifiera och genomföra gemensamma säljaktiviteter mot potentiella kunder i Bangladesh.

BDC är ett bolag verksamt inom bland annat fastigheter, infrastruktur och energi. BDC arbetar genom hela kedjan av byggprocesser från förstudie, genomförande till försäljning av bygg- och fastighetsprojekt. BDC är etablerat i Bangladesh har goda relationer med såväl myndigheter som lokala bygg- och fastighetsbolag.

Delta Minerals och Kujacks, som i juli 2016 tecknade ett samarbetsavtal har i och med samarbetet med BDC funnit en strategisk partner i Bangladesh. För Delta Minerals innebär samarbetet ytterligare en säljkanal för fyllnadssand mot potentiella kunder i regionen. Med fortsatt fokus på aktiviteterna i Filippinerna ser Bolaget aktiviteterna i Bangladesh som långsiktiga och ett sätt att sprida eventuella politiska risker.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Håkan Gustafsson, styrelseordförande, hakan.gustafsson@deltaminerals.se, mobil +46-70 268 00 35
Per Olsson, IR ansvarig, ir@deltaminerals.se, mobil + 46-73 145 14 41.

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter