Delta Minerals förtydligar betalningen av de av Bolaget avslutade emissionerna i december 2015

Förtydligande avseende pressmeddelande 2015-12-17.

Betalning för tecknade aktier har skett efter styrelsens beslut 17 december 2015 har dels genom kontant likvid av 1 641 764 SEK och kvittning av leverantörsskulder på 1 390 835 SEK fördelat på Capensor Capital AB 378 908 SEK, Nordisk Specialtextil 30 000 SEK, Per Vasilis 30 000 SEK, Bernard Osten-Sacken 30 000 SEK, Mikael Rosencrantz 30  000 SEK, Niclas Löfgren 20 000 SEK, Hegel AB 20 000 SEK, Montana Sweden AB 20 000 SEK, BGL Management AB 20 000 SEK, Hedensberg Kapitalförvaltning 15 000 SEK, Dividend Sweden 10 000 SEK, Skutholmen AB 10 000 SEK, Soffloch Advice 5 000 SEK, Kerstin Werner 5 000 SEK, Smoke on Guard 5 000 SEK, Cornelio Casido 64 103 SEK, Gloria Venzon 34 667 SEK, Hermino Liwanag 38 380 SEK, International Advisory Management 318 158 SEK, Milonga Resources 306 619 SEK. Utöver detta genomfördes en riktad emission, till de som tecknat sig i företrädesemissionen men ej erhållit önskat antal aktier, om 2 MSEK

Genom emissionerna tillfördes Delta Minerals 5 032 600 SEK före emissionskostnader om cirka 600 TSEK samt kvittning av leverantörskostnader om 1 390 835 SEK.

Sammantaget medför dessa åtgärder att aktiekapitalet i Bolaget efter emissionerna vid tidpunkten uppgick till 2 925 274,688 SEK fördelat på 127 185 856 aktie.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Håkan Gustafsson, styrelseordförande, hakan.gustafsson@deltaminerals.se, mobil +46-70 268 00 35
Per Olsson, IR ansvarig, ir@deltaminerals.se, mobil + 46-73 145 14 41.

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter