Delta Minerals tidigarelägger publicering av kvartalsrapport 3

Delårsrapport juli - september 2016

Perioden juli till september

Rörelseresultatet uppgick till -1 433 (-1 189) TSEK 
Resultatet efter skatt uppgick för perioden uppgick till -863 (-1 343) TSEK
Resultat per aktie uppgick till -0,01 (-0,02) SEK
Eget kapital per aktie uppgick till 0,15 (0,13) SEK

Perioden januari till september
Rörelseresultatet uppgick till -5 800 (-3 830) TSEK
Resultatet efter skatt uppgick till -5 058 (-3 482) TSEK
Resultat per aktie uppgick till -0,04 (-0,04) SEK
Eget kapital per aktie uppgick till 0,15 (0,13) SEK

Viktiga händelser under rapportperioden
Bolaget tecknar ett MOU (Memorandum of Understanding) med Kujacks Pte. Ltd., Singapore för försäljning i Indien, Bangladesh, Maldiverna och Sri Lanka.
Aktietorget påbörjar en dialog med bolaget avseende bolagets kommunikation samt andra frågor rörande verksamheten
Thomas Lundgren lämnar styrelsen och uppdraget som VD. Bolaget utser Christian Bönnelyche till tf VD

Viktiga händelser efter rapportperiodens slut
Bolaget kallar till extra bolagsstämma för att besluta om ändring av noteringsplats

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta
Håkan Gustafsson, styrelseordförande, hakan.gustafsson@deltaminerals.se,
mobil +46-70 268 00 35.
Per Olsson, IR ansvarig, ir@deltaminerals.se , mobil + 46-73 145 14 41.

Ladda ner hela rapporten här:

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter