Delta Minerals förtydligar betalningen av den av Bolaget avslutade emissionen i maj 2016

Förtydligande avseende information i det av Bolaget lämnade pressmeddelandet 2016-05-18.

Betalning för tecknade aktier har skett genom kontant likvid och kvittning av leverantörsskulder på 1 654 195 SEK avseende ej reglerade arvoden till Håkan Gustafsson 628 148 kr, Thomas Lundgren 576 538 kr, Cornelio Casido 366 771 kr, Gloria Venzon 33 333 kr och Herminio Liwanag 49 404 kr. Beslut om kvittningen togs vid styrelsens möte 18 maj 2016.

Utöver detta genomfördes en riktad emission om 3 173 894 antal aktier på en kurs av 0,69 kronor. Emissionen genomfördes som en kvittning av leverantörsskulder på 2 189 986 kr och var riktad till Capensor Capital AB för sitt emissionsarbete och arvoden.

Genom emissionerna tillfördes Delta Minerals 16,4 MSEK efter kvittnings-  och emissionskostnader som sammanlagt uppgick till ca 3,6 MSEK.

Genom emissionerna nyemitterades 38 970 448 aktier och tillförde eget kapital med 16 434 277 SEK. Sammantaget medförde dessa emissioner att aktiekapitalet i Bolaget uppgår till 3 821 592 SEK, fördelat på 166 156 214 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,023 SEK.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Håkan Gustafsson, styrelseordförande, hakan.gustafsson@deltaminerals.se, mobil +46-70 268 00 35. Per Olsson, IR ansvarig, ir@deltaminerals.se, mobil + 46-73 145 14 41.

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter