Delta Minerals utser ny VD

Styrelsen har utsett styrelseledamoten Christian Bönnelyche som tillförordnad VD. Han tillträder uppdraget med omedelbar verkan.  

Delta Minerals styrelse har beslutat att med omedelbar verkan entlediga Thomas Lundgren som VD för bolaget. Beslutet är en följd av att det förekommit brister i bolagets informationsgivning. Thomas har även denna dag utträtt ur bolagets styrelse. Thomas kommer i egenskap av konsult stå till bolagets förfogande och bedöms med hänsyn till hans erfarenheter av och kännedom om bolagets verksamhet på Filippinerna som nödvändig för bolagets fortsatta drift. Tills vidare kommer Thomas arvoderas per timme. Bolaget avser inom kort att kalla till extra bolagsstämma, varvid styrelsen kommer lägga fram förslag till beslut om Thomas arvode för tiden därefter och förslag till nyval av oberoende styrelseledamot.
Christian Bönnelyche blev invald som styrelseledamot i oktober 2015. Han har flerårig erfarenhet från oljebranschen genom arbete för Kuwait Petroleum och Svenska Statoil. Han har mångårig erfarenhet inom marknadsföring och försäljning på såväl kundsidan som konsult. Christian har också arbetat inom online gambling, t.ex. Unibet och som media- och reklamkonsult. Christian är VD på spelbolaget Playhippo AB, noterat på AktieTorget, samt driver det egna företaget Consumer Minds inom mobil och digital marknadsföring. Christian är utbildad i marknadsföring från Schartau och RMI Berghs.

Som ett led i att vidta åtgärder till säkerställande av att brister i informationsgivningen inte ska förekomma i framtiden avser bolaget att uppdra åt Per Olsson, IR-konsult, att bistå bolaget vid framtida informationsgivning. Per är mångårig IR-konsult för listade bolag och har bland annat varit VD för Spectra Kapitalförvaltning och IR Bolaget samt varit senior kommunikationskonsult vid Solberg Kommunikation.

Bolaget för en dialog med Aktietorget med anledning av beslutat handelsstopp. Under kommande vecka kommer bolaget sammanträffa med Aktietorget. Enligt uppgift kommer Aktietorget löpande pröva om handel med aktien kan återupptas.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Håkan Gustafsson, styrelseordförande, hakan.gustafsson@deltaminerals.se; mobil + 46-70 268 00 35
Christian Bönnelyche, tf VD, christian.bonnelyche@deltaminerals.se; mobil + 46-76 866 31 61

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter