Delta Minerals emission registrerad

Delta Minerals AB har slutfört nyemissionen, som styrelsen beslutade med stöd av bemyndigande från den extra bolagstämman den 14 oktober 2015.

Med anledning av att aktierna registrerats hos Bolagsverket kommer handel i BTA att upphöra och utfärdade BTA kommer att ersättas med aktier. 

Sista dag för handel med BTA B 160420 är torsdagen den 30 juni 2016.

Stoppdag hos Euroclear i BTA är måndagen den 4 juli 2016

De nya B-aktierna beräknas finnas på respektive VP-konto/depå onsdagen den 6 juli 2016.

De 4 000 000 B-aktier som tecknats i övertilldelningsoptionen har också registrerats hos Bolagsverket och dessa kommer att levereras ut till VP-konton under vecka 26. Inga BTAer utfärdas; dessa levereras direkt som aktier. 

De 3 173 894 B-aktier, som tecknats i den riktade emissionen har registrerats hos Bolagsverket och även dessa kommer att levereras ut till VP-konton under vecka 26. Inga BTAer utfärdas; dessa levereras direkt som aktier.

Sammantaget medför dessa åtgärder att aktiekapitalet i Bolaget efter emissionerna kommer att uppgå till 3 821 592 SEK fördelat på 166 156 304 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,023 SEK. 

För ytterligare information kontakta
Håkan Gustafsson, Styrelseordförande, hakan.gustafsson@deltaminerals.se, mobil +46-70-268 00 35.
Thomas Lundgren, VD, thomas.lundgren@deltaminerals.se, mobil +46-70-397 25 24.

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter