Christian Bönnelyche säljer större delen av sitt innehav i Delta Minerals

Christian Bönnelyche, oberoende styrelsemedlem i Delta Minerals AB, säljer större delen av sitt innehav för att uppfylla regelverket.

Efter avyttringarna kommer Christian Bönnelyche Delta Minerals att ha 56 318 Delta B aktier och 149 054 BTA. BTA:erna kommer kort att omvandlas till aktier. Denna avyttring är en följd av att hans initiala investering har stigit så mycket i värde att han måste minska sitt innehav för att uppfylla de begränsningar, som regelverket ställer på oberoende styrelseledamöter.

För ytterligare information kontakta
Håkan Gustafsson, Styrelseordförande, hakan.gustafsson@deltaminerals.se, mobil 070-268 00 35.
Thomas Lundgren, VD, thomas.lundgren@deltaminerals.se, mobil 0703-97 25 24.

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter